Евклид

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Евклид
Εὐκλείδης
Ажал үйлэ:

тоогой ухаанша

Түрэһэн үдэр:

МЭҮ 325 он

Түрэһэн газар:

Афина буюу Тир

Уласай эрхэтэн:

Эртэнэй Грек

Наһа бараһан үдэр:

МЭҮ 265 он үмэнэ.

Наһа бараһан газар:

Александри

Евклид боло МЭҮ 300-аад оной үедэ амидарша байһан Эртэнэй Грекиин нэрэтэ тоогой ухаанша юм.

"Геометриин Эсэг" гэгэдэдэг Александрын Евклид Нэгэдүгээр Птолемейн үедэ (МЭҮ 323-283) амидарша байгаа. Түүнэй «Элементүүд» (Στοιχεῖα) ном тоогой ухаанай түүхэн дэхэ хамагай алдартай бүгөөд шухал номуудай нэгэ боложо шадаһан бэлээ. Уг номдо, сөөн тооной аксиомада тулгуурлан "Евклидай Геометри"-ие («Евклидова геометрия») анха зохёоһон байна. Евклидай Геометриин, логика үндэһэлэлүүдээр теоремуудые батлаха аргашлал одоогой математикын гол үндэһэ һуури болоһоор байна.

Амидарал[заһабарилха]

Евклидын тухай түүнэй һудалгаа шэнжэлгээнэй ажалуудһаа лэ мэдэдэг бүгөөд түүнэй хубиин амидаралай талаар түүхэндэ бараг үгүүлдэггүй. Түүнэй тухай бидэндэ байдаг мэдээлэлүүдэй ехэнхэ Проклүс болон Александрын Паппүсээс абаһан эшилэлүүд байдаг. Евклид Александрын агуу номой санда эдэбхэтэй ажалалжа һуралсадаг байһан ба Грек дахи Платоной Академида һуралсажа байһан байжа магадгүй хэмээн үзэдэг ажа. Түүнэй хаана түрэжэ, наһа бараһан тодорхойгүй бүгөөд түүнэй эсэгые Нэүкратэс гэдэг байһан байха магадалалтай хэмээн бэшэжээ.

Холбооһон[заһабарилха]

Зүүлтэ[заһабарилха]