Хэрэглэгшэ:UncleMartin

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Мартын нагаса - гуравдугаар сарын нагац ах. --Мартын Нагаса 07:27, 27 May 2007 (UTC)