Перейти к содержанию

АСЕАН

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

АСЕАН, Зүүн-Урда Азиин бүһэ нютагай хамтын ажаллалгын ниигэмлиг гээшэ улас түрын, эдэй засагай ашаг һонирхолоороо нэгэдэһэн Зүүн-Урда Азида оршодог 10 уласай уласхоорондын байгуулга мүн.

АСЕАН болбол 1967 оной 8 һарын 8-нда Индонези, Малайзи, Сингапур, Тайланд, Филиппинэ гэжэ гүрэнүүдые нүхэсүүлэн бии болоһон байна. АСЕАН хадаа «хүгжэлтэ дэбжэлтэ тунлахаар эдэй засагай ба соёлой харилсаа холбоо хангахын тула» тогтоогдобо гэжэ тус бүлэглэлэй эмхидхэлэй тунхаглал дотор хэлэгдэнхэй юм. АСЕАН-да хабаададаг оронууд эдэй засагай хүгжэлтын орёо асуудалнуудые өөһэдөө шиидхэхэ арга боломжонуудтай болохо, түрүүлһэн хари гүрэнүүдһөө дулдыдалгаяа һуларуулха, өөһэдынгөө улас түрын ба эдэй засагай ашаг туһые нэгэдэмэл хүсөөр хамгаалха зорилго урдаа табиһан байгаа. Удаань Бруней (1984 он), Вьетнам (1995 он), Лаос, Мьянма (1997 он) ба Камбоджа (1999 он) гэшүүд боложо, бүһэ нютагай хамтын ажаллалгын хүреэн үргэдхэбэ.