Перейти к содержанию

Африкын Холбоон

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Африкын Холбоон гээшэ Африка түбиин уласхоорондын эгээн томо улас түрын, эдэй засагай нүхэсэлгэ. Африкын оронуудай хоорондохи улас түрын, эдэй засагай, соёлой болон бусад холбоо барисаа хүгжөөлгэдэ туһалхын түлөө Аддис-Абебэдэ 1963 ондо байгуулһан Африкын нэгэдэлэй байгуулгын орондо бии болоһон байна. 2002 оной 7 һарын 9-ндэ Дурбанда болоһон гэшүүн улас ороной эмхидхэн байгуулгын суглаанда бии болонхой.[1] Африкын Холбооной секретариат ба Африкын Холбооной комисси Аддис-Абебэ хотодо байрлана.

  1. Launch of the African Union, 9 July 2002: Address by the chairperson of the AU, President Thabo Mbeki. African Union. the original on 2012-03-04 үдэрһөө архивлагдаһан. 2010-01-21 үдэртэ хандаһан.