Перейти к содержанию

Буряадай засаг захиргаанай хубаари

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Картадахи № Туг Һүлдэ Буряад нэрэ Ород нэрэ ОКАТО код Хүн зон,
хүн
Газар дэбисхэр,
мян. км²
Нягтарал,
хүн/км²
Захиргаанай
түб
Улаан Үдэ хото Улан-Удэ 81 401 000 000 426 650 0,348 1226.01 Улаан Үдэ хото
Хойто Байгал хото Северобайкальск 81 420 000 000 24 101 0,119 202.53 Хойто Байгал хото
1 Баргажанай аймаг Баргузинский район 81 203 000 000 22 574 18,5 1.22 село Баргажан тосхон
2 Бабантын аймаг Баунтовский эвенкийский район 81 200 000 000 8808 66,8 0.13 Багдарин тосхон
3 Бэшүүрэй аймаг Бичурский район 81 209 000 000 23 748 6,2 3.83 село Бэшүүр тосхон
4 Зэдын аймаг Джидинский район 81 212 000 000 25 610 8,6 2.98 село Петропавловка
5 Яруунын аймаг Еравнинский район 81 215 000 000 17 626 30,7 0.57 Нарһата тосхон
6 Загарайн аймаг Заиграевский район 81 218 000 000 49 964 6,6 7.57 Загарай хото янзын һуурин
7 Захааминай аймаг Закаменский район 81 221 000 000 26 936 15,3 1.76 Захаамин хото
8 Эбилгын аймаг Иволгинский район 81 222 000 000 45 846 2,7 16.98 Эбилгэ тосхон
9 Хабаансхын аймаг Кабанский район 81 224 000 000 57 887 13,5 4.29 Кабанск тосхон
10 Хэжэнгын аймаг Кижингинский район 81 227 000 000 15 624 7,9 1.98 Хэжэнгэ тосхон
11 Хурамхаанай аймаг Курумканский район 81 230 000 000 14 139 12,5 1.13 Хурамхаан тосхон
12 Хяагтын аймаг Кяхтинский район 81 233 000 000 38 167 4,7 8.12 Хяагта хото
13 Муяын аймаг Муйский район 81 235 000 000 10 802 25,2 0.43 Таксимо хото янзын һуурин
14 Мухар Шэбэрэй аймаг Мухоршибирский район 81 236 000 000 23 850 4,5 5.3 Мухар Шэбэр тосхон
15 Ахын аймаг Окинский район 81 239 000 000 5406 26,0 0.21 Орлиг
16 Байгал шадарай аймаг Прибайкальский район 81 242 000 000 26 890 15,5 1.73 Турантай тосхон
17 Хойто Байгалай аймаг Северо-Байкальский район 81 245 000 000 12 991 54,0 0.24 Доодо Ангар хото янзын һуурин
18 Селенгинский район Сэлэнгын аймаг 81 248 000 000 43 372 8,3 5.23 Галуута нуур хото
19 Тарбагатайн аймаг Тарбагатайский район 81 250 000 000 18 401 3,3 5.58 Тарбагатай тосхон
20 Түнхэнэй аймаг Тункинский район 81 251 000 000 21 450 11,8 1.82 Хэрэн тосхон
21 Хориин аймаг Хоринский район 81 257 000 000 17 653 13,4 1.32 Хори тосхон