Перейти к содержанию

Дарья Беседина

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Дарья Станиславовна Беседина
Флаг VII таталгын Москвагай хотын думын Депутат Флаг
 2019 оной 9 һарын 17

Түрэлгэ

1988 7 һарын 22(1988-07-22) (35 наһатай)
Химки, Москвагай можо, РСФСР, ЗХУ

Нам

Яблоко (2017-2021[1])

Болбосорол

МАрхДҺ, архитекторшо

Ажал үйлэ

политик

Вебсайт

besedina.moscow

Научная деятельность
Научная сфера

урбанистика

Ажалай газар

«Хотын түсэлнүүд»

 Викимедиа дахи Медиафайл

Да́рья Станисла́вовна Бесе́дина (1988 оной 7 һарын 22-до Москвагай можоной Химкидэ түрэһэн) — оросой улас түрэшэ, 7-р таталгын Москвагай хотын думын депутат, 2017-һаа 2021 оной хоорондо «Яблоко» намай гэшүүн.[1][2]

Намтар[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

1988 ондо Химкидэ түрэһэн. Хүүгэд байхадиинь тэрээнэй гэрэ бүлэ олон нүүдэг байһан: эсэгэнь — физикшэ, Оксфорд ба Гамбург дахи лабораторидо хүдэлдэг байһан. 2004 ондо Бесединын гэрэ бүлэ Оросдо бусажа ерэһэн.[3]

Дарья Беседина Москвагай Архитектурын Дээдэ Һургуулиие (МАрхДҺ) «архитекторшо» мэргэжэлээр дүүргэһэн. Хүүгэд байхадаа тэр Германиин Гамбург хотодо 2 жэл ажаһууһан ба Орос, Германиин хотонуудой оршоной шанар хоорондын илгаае мэдэршэ байһан. Һуралсаха хугасаандаа Дариа мүнөөнэй хото шудалгаанай мэдээнүүдиие хэрэглэжэ хотын оршоные һайжаруулха зорилготой ашагай буһа «Хотын түсэлнүүд» байгуулгада ниилэһэн. Ян Гейл ба Вукан Вучик зэрэг экспертуудай хүдэлмэриһээ Беседина мүнөөнэй дүримээр түлэблэгдэдэг Ородой хотонуудиинь шанаргүй, энэрэнги бэшэ хотын оршон байгуулагдахада хүргэдэг гэһэн вывод гаргаһан.[4]

2017 ондо Дарья «Яблоко» намда ороһон. Тэрээр 2013 онһоо хойшо улас түрын хэдэ хэдэн кампаниин штабда ажаллажа байһан ба 2018 ондо хотын даргын үмэнэ анхан шатын һунгуулида оролсожо, 21-һээ табадугаар байрада ороһон.[2]

2020 оной 12 һарын 2-до Дарья Михаил Чижовтой хадамда гараһан.[5]

Улас түрын ябуулга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Москвагай хотын Думын һунгуули[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2019 оной 2 һарын 17-до «Хотын түсэлнүүд» фондын директор Максим Кац Москвада баригдаһан магистралиие задалалха повесткые ябуулха зорилгоор Москва хотын Думын һунгуулида оролсохоо мэдэгдэһэн. Дарья Бесединые кандидатаар зарлаһан ба кампаниие, олон полосатай магистраль болгожо заһаһан, Ленинградай проспект ябажа гарадаг № 8 тойрогто түсэблэһэн.[6] Дарья Бесединые мүн Алексей Навальныйн «умное голосование» дэмжэһэн юм.[7]

Депутатдахи кандидат Беседина һунгагшадтай хииһэн уулзалга, 2019 оной 7 һарын 14

Дарья Беседина тэрэниие дэмжэжэ суглуулһан гар табилгые шалгаһанай үрэ дүндэ дээр «Яблоко» намһаа регистрировалһан үсөөн хэдэн кандидатай нэгэ болоһон.[8] Регистрировалһан болобошье Беседина оппозициин бусад кандидатые һунгуулида оролсуулхагүй байгаагые эсэргүүсэжэ жагсаалда оролсоһон. 2019 оной 7 һарын 26-да Москва хотын Һунгуулиин хороондо дарамта шахалга үзүүлһэн хэрэгэй хүрээндэ түүнэй эхэ эсэгын байранда һүниин нэгжэлгэ хиигдэһэн.[9]

Дарья Бесединын 8-р тойрогой гол оппонентиинь КПРФ намай түлөөлэгшэ ба үмэниинь 2018 оной Москва хотын мэрэй һунгуулида 2-р байранда орожо байһан Вадим Кумин байһан юм. Бесединын кампанита ажалиинь олониитын үргэл суглуулга замаар гаргаһан мүнгээр һомолһон: дансада эрхэтэ нюурһээ 3,482 үргэл ороһониинь кампанида хэрэглэһэн мүнгэнэй 72%-иие эзэлһэн.[10] Бултадаа һунгуулиин фондто 16 сая гаруй рубль ороһон юм.[10]

Һунгуулиин үрэ дүндэ Дарья Беседина 1-р байрада орожо, депутат болоһон.[11]

Болбосорол, байгаали оршоной политика, хотын эдэй засаг, гэр байрын политикын комиссиин гэшүүн.[12]

Кандидат Нам Абаһан

процент

Абаһан
һаналай
тоо
1. Дарья Беседина Яблоко 36,57 % 14 911
2. Вадим Кумин КПРФ 31,41 % 12 805
3. Ольга Панина Шударга Орос 14,16 % 5774
4. Екатерина Копейкина Нэгэдэһэн Орос[13] 6,78 % 2765
5. Василий Власов ЛДПР 5,28 % 2153
6. Елена Луговская Партия Роста 3,07 % 1253

Москва хотын Думадахи ябуулга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Думада тэрээр Евгений Бунимович, Максим Круглов и Сергей Митрохин нарын хамта Яблоко фракцида ороһон.

Дарья Беседина Мосхотдумын депутатай кабинетдэ

Дарья Беседина Москва хотын Думын депутатай кабинетиие эзэлһэнэй дараа бэшэгэй стол дээр һолонгын туг табижа, мүн москвагайханай гей-парад хиихэ эрхые дэмжэһэн.[14][15][16] Дарья Бесединын VII таталгын Москва хотын Думын депутат болохо туладаа анханай һанаашалгань Москва хотын Думые тарааха инициатива байба. Бесединын һанамжаар оппозициин ехэнхи кандидатууд һунгуулида оролсохо эрхэгүй байһан тула парламентын һунгагдаһан бүридэлиинь москвагайханай жэнхэни настроениие харуулхагүй байна гэһэн юм. Өөрыгөө тарааха һаналые депутатууд дэмжээгүй.[17][18][19]

2019 оной 10 һарада Москвагай бюджетиие анханай харалгын уншалгада, Думын заседани дээр Беседина бюджедэй проектын талаар олониитын шагналга хиихые нэхэһэн.[20] Шагналга эмхидхэжэ дүүргэһэн. Беседина бюджедэй проектдо трамвай бариха мүнгэ, зам барихада гаргашалхын орондо троллейбус худалдажа абаха шэглэлгэ хараалһан бюджедэй заһалгые оруулһан болобошье заһалгые буруушааһан юм.[21] Дарья Беседина бюджедэй проектын эсэргүү һанал үгэһэн 7 депутатай нэгэ болоһон.[22][23]

2019 оной 11 һарада тэрээр Москва хотын Думын депутатуудта албанай автомобильһаа арсажа, хотын ниитиин тээбэри, таксигаар түлбэригүй ябалгын эрхээр солихо һанал гаргаһан ба энэнь депутатай тэдхэмжын жэлэй Москва хотын бюджетэй гарзые 100 сая рублиэр бууруулха боломжотой юм.[24]

Москва хотын Думын депутатуудай үмэнэ Москвагай мэр Сергей Собянинай хэһэн тоосооной үеэр «Нэгэдэһэн Орос»-ой депутатуудай эсэргүүсэл ба унтарааһан микрофон байбашье Дарья «москвагай хэрэгэй» хэмжээндэ сүүдлүүлэгдэһэн хүнүүдэй талаар асуудал һуража, хүнүүд түрмэдэ хаагдаһанда харюусалгаа ойлгожо байгаа юу гэжэ хотын даргаһаа асууба. Энэ асуултые Москва хотын Думын тусхай комисс зүбшөөрхэгүй,[25][26] болобошье Сергей Собянин харюулхаһаа өөр аргагүй болоһон.[27][28]

2019 оной 12 һарада тэрээр Нэгэдэһэн Орос фракцһаа Москва хотын Думын регламентда оруулһан, депутатуудые хуралда оролсохогүйгээр һанал үгэхэ боломжые олгоһон, заһалгые буруушаажа сүүдтэ гомдол бариһан. Энэтэй адли нэхэбэри МХД-ын эсэргүү депутатай хииһэн анханай тохёолдол юм.[29]

Беседина депутатна 2020 оной 3 һарын 12-до Үндэһэн хуулиин заһалгые һайшаажа байһан МХД-ын хуралдаан дээр

2020 оной 3 һарын 12-ой үдэр Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай һанал болгоһон Үндэһэн хуулида оруулһан засалгые баталхын тулада Думын ээлжээтэ бэшэ заседани дээр Беседина «Öбнулись» гэһэн бэшэгтэй футболкотой ерэһэн ба Владимир Путинай юрэнхылэгшын хухасаагые тэгэлхэ һаналые зүбшөөхэгүй байгаагаа мэдүүлһэн.

« Зүбхэн Путин Оросые дахиад 16 жэл ударидахада зорюулагдаһан Үндэһэн хуулида оруулһан заһалгые бидэнэр абажа болохогүй
Дарья Беседина
»

Бесединын үгэ хэлэлгын дараа заседаниин дамжуулгые унтарааһан юм. Забһарлалгын дараа Беседина үндэһэн хуулида заһалга оруулхые һайшааһан Москва хотын Думын тогтоолой проектдо заһалга оруулха һанал гаргаһан. Мэдээсэлэй һайшаалай үмэни Беседина дэмы хооһон хэлэлгэ оруулхые һанал болгоһон, жэшээнь «учитывая, что В. В. Путин, его превосходительство, пожизненный президент» гү, али «учитывая что В. В. Путин это дар россиян человечеству». Энэнэй дараа Бесединые заседаниин түгэсхэл хүрэтэр үгэгүй болгоһон.[30][31][32]

2021 оной 11 һарада тэрээр Москвагай хотын думада хурданые 5 км/с үлүүбшэлһэн тохёолдолдо яла тохохо, 40 км/с үлүүбшэлһэн тохёолдолдо уялгата ажал хиилгэхэ гү, али 10 мянган рублиин яла тохохо тухай хуулиин проектые оруулһан.[33]

«Яблоко»-һаа гаргалга ба олониитын хүдэлөөнэй байгуулга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2021 оной 12 һарын 28-да москвагай отделениин 98 гэшүүдэй хамта «Яблоко» намһаа гаргагдаба.[1] Маргааша нь 12 һарын 29-дэ тэрээр «Яблоко» олониитын хүдэлөөные байгуулхаар түсэблэжэ байгаагаа зарлаба. Энэнь «„Яблоко“ партиие либерал, арадшалһан, хүнэй эрхын үзэл баримталалгын улас түрын хүдэлөөн болгон һэргээжэ, хуулита хүные парти мэтээр бусаажа абахые туршаха» юм.[34]

Дарья, парти дотор хахарал гаража, «Яблоко» партиин ударидагша Николай Рыбаков һаналай илгаатай ушарһаа партиин гэшүүдээ гаргажа, партиин дотоодо арадшалалые усадхаһан, гээшэ мэдэгдэбэ. Тэрээр шэнэ хүдэлөөные партиин улас түрын залгамжалагша гэжэ үзэбэ.[35]

«Эхо Москвы» радиостанциин сайтда ниитлэгдэһэн хүдэлөөные байгуулха тухай мэдүүлгэдэ, Оросой хуулиин дагуу улас түрын парти маягаар регистрировалхэ гү, али хэрбээ «Партиин үнэтэ зүйлые хубаалсадаг хүнүүдээр хинагдажа байбал»-һаа, «Яблоко» партитай бусаан ниилүүлхэ, гээшэ мэдэгдэбэ.[36]

12 һарын 30-да Дарья Бесединын Telegram-каналда «Яблоко» олониитын хүдэлөөнэй юрэнхы суглаанай шиидхэбэриие ниитэлжэ, Дарьягые 2023 оной 12 һарын 15 хүрэтэр, өөрөөр хэлэхэдэ Николай Рыбаковой ударидагшын бүрин этигэмжын хугасаа дууһатал, даргаар томилбо.[37]

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. 1,0 1,1 1,2 Хейфец, Кира (2021-12-29). «Яблоко» осталось без движения. Коммерсантъ.
 2. 2,0 2,1 Депутат: Беседина Дарья Станиславовна - избирательный округ № 8.Официальный сайт Московской городской Думы. Московская городская Дума. the original on 2020-01-26 үдэрһөө архивлагдаһан. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 3. Беседина Дарья Станиславовна. 2020-06-11 үдэртэ хандаһан.
 4. Депутат-урбанист Дарья Беседина отвечает на четыре главных вопроса о городе. Рамблер/новости. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 5. Ваша депутатка вышла замуж!. the original on 2021-04-21 үдэрһөө архивлагдаһан. 2021-08-15 үдэртэ хандаһан.
 6. maxkatz (2019-02-17). Дорожная революция — Горпроекты идут на выборы в МГД. Кац предлагает победить. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 7. Кто прошел в Мосгордуму: карта и список 25 «самовыдвиженцев» (то есть единороссов) и 20 кандидатов «Умного голосования». 2020-06-11 үдэртэ хандаһан.
 8. Большинству оппозиционеров отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Ведомости. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 9. Полицейские пришли с обысками к родителям кандидата в Мосгордуму от «Яблока» Бесединой. snob.ru. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 10. 10,0 10,1 Мосгоризбирком (2019-09-29). Финансовые отчёты кандидатов в депутаты на выборах в Московскую городскую Думу, округ №8. the original on 2019-12-18 үдэрһөө архивлагдаһан. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 11. Сведения о проводящихся выборах и референдумах. www.moscow_city.vybory.izbirkom.ru. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.[permanent dead link]
 12. Депутат: Беседина Дарья Станиславовна - избирательный округ № 8.Официальный сайт Московской городской Думы. the original on 2019-12-18 үдэрһөө архивлагдаһан. 2020-06-11 үдэртэ хандаһан.
 13. Горяшко, Анастасия Голубева, Оксана Чиж, Сергей. "Кто выдвигается в Мосгордуму? Полный гид по кандидатам", 2019-07-17. 2019-12-18-нд авсан. 
 14. Они говорят: «Не учите нас депутатствовать» (2019-12-12). 2021-06-19 үдэртэ хандаһан.
 15. Московский депутат Дарья Беседина разместила в думе радужный ЛГБТ-флаг (2019-10-29). 2021-06-19 үдэртэ хандаһан.
 16. Russian Democrats’ Stance on the LGBT Community: An Attitudinal Shift (2020-05-11). 2021-06-19 үдэртэ хандаһан. “For instance, Darya Besedina, a deputy of the Moscow City Duma, put a rainbow flag on her working table when she entered her office. She also made strong supportive statements of LGBT rights and pride parades, saying ‘the liberals opposing them are no different from radical conservatives.’”
 17. Deutsche Welle (www.dw.com). Избранный депутат Беседина: Москвичи хотели другую гордуму | DW | 09.09.2019. DW.COM. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 18. Kjeld Hybel Journalist (2019-09-11). Darija Besedina udfordrede Putin-styret og er klar til byrådet i Moskva. Politiken. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 19. Горяшко, Сергей. "Партии нет, а фракция есть. Как после протестов заработала Мосгордума", 2019-09-19. 2019-12-20-нд авсан. Archived from the original on 2020-03-22. 
 20. Дарья Беседина требует публичных слушаний бюджета.. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 21. 100 дней в той самой Мосгордуме. expert.ru. the original on 2019-12-18 үдэрһөө архивлагдаһан. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 22. Асоциальный бюджет. Новая газета - Novayagazeta.ru (2019-11-28). 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 23. Они говорят: «Не учите нас депутатствовать». Новая газета - Novayagazeta.ru (2019-12-12). 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 24. «Яблоко» предлагает Мосгордуме отказаться от служебных машин. Ведомости. 2019-12-20 үдэртэ хандаһан.
 25. Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле». The Village (2019-12-17). 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 26. По три вопроса для мэрии (2019-12-18). 2020-01-05 үдэртэ хандаһан.
 27. Депутат Мосгордумы задала Собянину вопрос о «московском деле» вопреки запрету. openmedia.io. 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 28. Вопросы по согласованию и без (2019-12-18). 2019-12-18 үдэртэ хандаһан.
 29. Депутат Мосгордумы добивается в суде присутствия коллег на заседаниях. Ведомости. 2019-12-31 үдэртэ хандаһан.
 30. Депутата Беседину лишили права слова после внесения 50 предложений к постановлению о поправках в Конституцию. Эхо Москвы. 2020-03-13 үдэртэ хандаһан.
 31. Мосгордума поддержала поправки в Конституцию. РБК. 2020-03-13 үдэртэ хандаһан.
 32. «Если цирк, то до конца». Депутат Мосгордумы предложила называть Путина «апостолом национального единства» — ее лишили слова. rtvi.com (2020-12-03). the original on 2020-05-27 үдэрһөө архивлагдаһан. 2020-03-13 үдэртэ хандаһан.
 33. Москва за скоростью не гонится – Газета Коммерсантъ № 200 (7162) от 02.11.2021
 34. Из «Яблока» исключили 98 человек. Бывшие партийцы объявили о создании общественного движения — и назвали его «Яблоко». Meduza (2021-12-29).
 35. «Яблоко» исключило 98 человек из-за поддержки конкурентов на выборах.
 36. Дарья Беседина. Заявление о создании общественного движения «Яблоко».
 37. Беседка. Провели сегодня первое собрание движения Яблоко.

Холбооһон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]