Михаил Зомонов

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Михаил Дармаевич Зомонов 1942 ондо Түнхэнэй аймагай Хуурай Хобог нютагта малша буряадай бүлэдэ түрэһэн юм.

М.Д.Зомонов шэнжэлхы ажал ябуулгадаа яагаад хүрэжэ ерэһэн бэ гээд хаража үзэхэдэ, бүхы эрмэлзэл хүсэлынь угай табисуур удхаһаа эхитэй гээд эли. Саяан уулын хайра үршөөл, хадаша үбгэдэй халуун анхарал харгыень нээжэ үгэһэн байгаа аабза. Буря­адай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуулиин буряад болон ород хэлэ, литературын таһаг дүүргээд, түрэл аймагайнгаа Хойто-Гол ню­тагта гурбан жэлдэ багшалаа, «Бу­ряад үнэн» сониндошье гуурһаяа туршаад үзөө. Өөрын шударгы замаа үшөөшье олоогүйб гэһэн нюуса мэдэрэлээ досоогоо хада­галаад ябаа бэлэй. Зүүн Сиби­риин технологическа институдта багшалжа байхадань, эрдэмтэнэй ульһатайень ойлгоод, Ленингра­дай аспирантурын философско факультедтэ эльгээһэниинь одоол наһанайнь нарата харгы, аза тала­аниинь боложо үгэһэн юм. Эндэл шэнжэлхы хүдэлмэриин амта шэм­тые ёһотоор мэдэржэ, буурашагүй абьяас досоонь түрэһэн бэлэйл. Эрдэм мэдэсэеэ номой сангуудта үргэдхэжэ, эгэршэгүй ехэ эрмэл­зэлэй мүндэлһые ойлгоо һэн хаш даа. Угайнгаа бурхадта, ууган ехэ шүтөөнүүдтээ мүргөө бэлэйл, улад зондоо туһатай ябахаб гэжэ тангариглаа бэлэйл. Уданшьегүй философиин эрдэмэй кандидадай нэрэ зэргые хамгаалба, эрдэмтэ хүтэлбэрилэгшэдөө - профессор С.Н.Савельевтэ баяр баясхалан­гаа мэдүүлбэ. Зүүн Сибириин технологическа институдта, Зүүн Сибириин соёлой академидэ, Бу­ряадай хүдөө ажахын академидэ, Томскын гүрэнэй университедэй Буряадай филиалда философиин кафедрануудта хүдэлөө. 2002 онһоо жэлэй туршада Санкт- Петербургын университедэй философиин болон политоло­гиин факультедтэ докторантура гаража, эрдэмэй докторой нэрэ зэргэ хамгаалһан бэлэй. Мүнөө Зүүн Сибириин соёлой академидэ багшын ажалаа үргэлжэлүүлһээр.