Перейти к содержанию

Таргалалта

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Үбшэнүүдэй уласхоорондын бүлэглэһэн xубаарилга (МКБ-10; ICD-10)
E66.0 Үлүүдэхэ энергиин нөөсэ оролгоһоо шалтагаалһан таргалалта
E66.1 Эмые уухаһаа шалтагаалһан таргалалта
E66.2 Альвеоляр гиповентиляцитай хэтэ таргалалта
E66.8 Бусад таргалалта
E66.9 Таргалалта, тодорхойлһонгүй
ICD-10 онлайн (2019 оной ДБЭЭЗ-ын хубилбари)

Таргалалта — гээшэ бэеын шэгнүүр үлүүдэхэдэ хүргэдэг өөхэнэй нөөсэлгэ юм. Хүнэй бэедэ шаардалгатай үедэ ашаглаха өөхэнэй нөөсэ гэжэ байха ба таргалха үедэ хэтэ ехэ өөхэн хуряагдана. Хэтэ ехэ эдихэ болон хүдэлөөнэй дутагдалтай байдал таргалха үбшэнэй гол шалтагаан болоно. Таргалалтын онсолигһоо хамаараад эрэ хүн, эхэнэртэй таргалалта гэжэ хубаадаг. Эрэ хүн таргалалта үлүүдэл өөхэн гэдэһэн ба тэрэнһээ дээшэ хэһэгтэ хуряагдан аад, эхэнэр таргалалтын үедэ гуя, үгзэгэй оршом хуряагдана. Таргалалтые хинаха зорилготой Бэеын массын индекс (англи: Body Mass Index, BMI, БМИ) гэжэ байдаг.