Улаан-Үдэ: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
 
== Шэнжэлхэ ухаан ==
Улаан Үдэ - томо соёлой ба [[шэнжэлхэ ухаан]]ай түб болоно. Эндэ [[Буряад шэнжэлхэ ухаанай түб]]; табан дээдэ һургуулинууд: [[Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули]], [[Зүүн Шэбэрэй гүрэнэй хүтэлэлгын ба технологиин дээдэ һургуули]], [[Буддын шажанай дээдэ һургуули]], [[Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи]], [[Зүүн Шэбэрэй гүрэнэй соёлой академи]].
 
Мүнөө Улаан Үдэдэ 39570 һурагшадай һураха 52 һургуули, 15430 хүнэй һурадаг 16 тусхай дунда һургуули ажаллана, 4 дээдэ һургуули бии: Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули, Зүүн Шэбэрэй гүрэнэй хүтэлэлгын ба технологиин дээдэ һургуули, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи. Эдээнэй очно ба заочно таһагуудта 1620 оюутад һурана.
 
== Соёл ==
491

правка

Залуур