Хуули: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
1621 байт добавлено ,  6 лет назад
Нет описания правки
(Новая страница: «thumb|250px|right|[[Фемида — Үнэн шударга ёһон бэлэгдэһэн Грек дангина.]] '''Хуули…»)
 
{{Цитата|Үүргээ бэелүүлхэдээ баяр хөөрые амтажа бай хүн лэ жэнхэнэ [[эрхэ сүлөө]]тэй амидаржа байна.|[[Цецерон]]}}
 
== Харюусалгын түрэлнүүд ==
Эрхэ зүйн хэм хэмжээе зүршэһэн этигээдтэ хуули зүйн харюусалга хүлеэлгэдэг байна.
Эрхэ зүйн хэм хэмжээнэй шадалые тодорхойлдог эгээн шухала шэнжые хуули зүйн харюусалга гэжэ хэлэжэ болоно. Түрэһөө тогтооһон эрхэ зүйн хэм хэмжээ зүршэгдэһэн тохёолдолдо тухайн зүршэл гаргаһан этигээдтэ хүлеэлгэхэ харюусалгань хуули зүйн дагуу байха ёһотой. Өөрөөр хэлэбэл, хэмжээнь хуулишалагдаһан байха ойлголто болоод хуулида заагдаагүй харюусалгые эрхэтэндэ хүлеэлгэхэ боломжогүй байдаг. Хуули зүйн харюусалгын үндэһэн дүрбэн түрэл байдаг:
*Захиргаанай харюусалга
*Һахилгын харюусалга
 
Дээрэхи харюусалгын түрэл тус бүринь өөр өөрын хуули тогтоомжодо тусхалаа олоһон байдаг. Зүбхэн хуулида зааһан харюусалгые хууляар эрхэ олгогдоһон албан тушаалтан, хуулида зааһанай дагуу хүсэн түгэлдэр шиидбэриин үндэһэн дээрэ оногдуулдаг байна. Хуули зүйн харюусалгань түрын албадалгаар хэрэгжэдэг байна.
 
=== Харюусалгын үүргэнүүд ===
1. Ниигэмэй харилсаанай амар амгалан, [[тайбан]] байдалые хамгаална.
2. Түрын эрхэ мэдэлые тэнсэбэрижүүлжэ, хиналта тавин, эрхэтэнэй эрхэ сүлөөе баталгаажуулна.
3. Шударга мүрысөөниие дэмжэхэ замаар эдын засагай үдэлтые бии болгоно.
4. Ниигэмэй шударга ёһон, тэгшэ байдалые хангана.
5. Хүрээлэн бай оршониие хамгаална.
 
== Хуулиин түрэл ==
Түрэһөө баталан гаргажа байдаг алибаа хуули тогтоомжые бүхэниитээр дагажа мүрдэхэ ёһотой.
 
*[[Үндэһэн хуули]]
*Һалбари хуули
*[[Олон уласай хэрээ]]
*Эрхэ зүйн бусад акт
 
[[Категори:Хуули ёһон]]
[[Категори:Эрхэ зүй]]
 
{{1000 үгүүлэл}}
{{poli-scistub}}

Залуур