Хүнэй хүгжөөлгын индекс: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
м (The file Image:2010_UNDP_Human_Development_Report_Quartiles_.png has been replaced by Image:2010_UNDP_Human_Development_Report_Quartiles.png by administrator commons:User:Steinsplitter: ''Robot: Removing space(s) before file extension''.…)
[[FileФайл:2010_UNDP_Human_Development_Report_Quartiles.png|thumb|right|400px|Улас оронуудай Хүнэй хүгжөөлгын индексээрхэ зэрэглэлые харуулһан дэлхэйн газарай зураг([[2010]]<ref>[http://hdr.undp.org/en/statistics/ Indices & Data | Human Development Reports (HDR) | United Nations Development Programme (UNDP)<!-- Bot generated title -->]</ref>):
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|}]]
 
'''Хүнэй хүгжөөлгын индекс''' ('''ХХИ''') буюугү, али '''Хүнэй хүгжөөлгын илтгэлсүүрэлидхэлсүүр''' гэдэг [[Хүнэй хүгжөөлгэ|Хүнэйхүнэй хүгжөөлгын]] түбшингээрнюруугаар улас орнуудыеоронуудые дээдэ (Англиангли хэлээр ''very high''), дээгүүр (''high''), дундажа (''medium''), доогуур (''low'') хэмээнгэжэ зэрэглэхэдзэрэглэхэдэ ашиглагдадагашаглагдадаг холимог статистик хэмжигдэхүүнхэмжэгдэхүүн юм.
 
ХХИ-ээр дэлхэйн улас оронууд дахиоронуудтахи хүнэй амидаралай дундажа наһалалтнаһалалта, бэшэг үзэг тайлагдалта, болобсролойболбосоролой түбшиннюруу, амидаралай хэм хэмжээ зэргээр харисуулжа үнэлдэг болохоор энэниэнэнь хүнэй һайн һайхан байдал, хүгжөөлгын тоон хэмжигдэхүүнхэмжэгдэхүүн болодог. Мүн түүншэлэн ХХИ-е хото, тосгонтосхон, можо гэхэ зэрэгзэргэ орон нютагай түбшэнүүдэднюруунуудта хэмждэгхэмжэдэг.
 
== Хэмжүүр ба тоосоолол ==
2010 оной 11-р һарын 4-нд хэблэгдэһэн [[Хүнэй Хүгжөөлгын Тайлан]]да 2010 онһоо эхэлэнэхилэн саашидсаашада доороходоорохи гурбан хэмжүүрые хослуулан ниилүүлжэ тоосоолохыетоосоолхые мэдэгдэһэн юм.
 
* УртаУта удаан үргэлжлэхэүргэлжэлхэ, эрүүлэлүүр һаруул амидарал: Амидаралай наһалалтайнаһалалтын магадлал
2010 оной 11-р һарын 4-нд хэблэгдэһэн [[Хүнэй Хүгжөөлгын Тайлан]]да 2010 онһоо эхэлэн саашид доорохо гурбан хэмжүүрые хослуулан ниилүүлжэ тоосоолохые мэдэгдэһэн юм.
* МэдлэгэйМэдэлгын хүртээмжэ: Һуралсаха дундажа жължэл, һуралсаха магадалалта жэл
* Урта удаан үргэлжлэхэ, эрүүл һаруул амидарал: Амидаралай наһалалтай магадлал
* АмижиргаанайАмижаргын хэм хэмжээнэй түлэб: Нэгэ хүндэ оногдохо [[Үндэһэнэй ниитэНиитэ орлогоОролго|ҮНО]] ([[ХудалданХудалдажа абахабаха чадваршадабари|ХАЧХАШ]]-аар тэгшитгэһэнтэгшэдхэһэн).
* Мэдлэгэй хүртээмжэ: Һуралсаха дундажа жъл, һуралсаха магадалалта жэл
* Амижиргаанай хэм хэмжээнэй түлэб: Нэгэ хүндэ оногдохо [[Үндэһэнэй ниитэ орлого|ҮНО]] ([[Худалдан абах чадвар|ХАЧ]]-аар тэгшитгэһэн).
 
== Зүүлтэ ==
{{зүүлтэ}}
 
[[Категори:ЭдынЭдэй засаг]]

Залуур