Буряад Википеэди: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
 
| author =
}}
'''Буряад [[Википеэди]]''' — буряад хэлэнэй нэбтэрхэй толи бэшэгынь сүлөөтэ агуулгатай, [[Creative Commons]] Attribution-ShareAlike лицензитэй бидэнэй сайн дүрын оролсоотойгоор баяшадаг нэбтэрхэй толи юм. [[Буряад хэлэн]] дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөгэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон систеэмын хэлэлгэнүүдые [[Буряад хэлэн]] рүү оршуулха үйлэ ябасад хубихубита нэмэрээнэмэриеэ оруулаарайгты. Үүнэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, [[Өөршэлхэ]] гэһэн хэһэг дээрэ дарагты. Энэ хадаа [[Буряад хэлэн|буряад]] Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай.
 
== Холбооһон ==

Залуур