Магадлал: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
625 байт добавлено ,  1 год назад
Нет описания правки
'''Магадлал''' гээшэ алибаа нэгэ [[үзэгдэл]] ябагдаха боломжын зэргэ (харисангы хэмжээ, тоогой сэгнэлгэ) юм. Ямар нэгэ боломжотой үзэгдэл үнэндөө ябагдаха баримта ябагдахагүй гэдэг баримтые булиха хадаа тус үзэгдэлые боложо магад гэнэ, үгы һаа болохо аргагүй гэнэ. Магадлал хадаа 0 ба 1 хоорондын тоо болоод, магадлал 0 байхадаа үзэгдэлынь хэзээдэшье ябагдахагүй аад, магадлал 1 байхадаа үзэгдэлынь эрхэ бэшэ ябагдаха юм.<ref name="Stuart and Ord 2009">"Kendall's Advanced Theory of Statistics, Volume 1: Distribution Theory", Alan Stuart and Keith Ord, 6th Ed, (2009), {{ISBN|978-0-534-24312-8}}.</ref><ref name="Feller">William Feller, "An Introduction to Probability Theory and Its Applications", (Vol 1), 3rd Ed, (1968), Wiley, {{ISBN|0-471-25708-7}}.</ref>
 
Ямар нэгэ һанамсаргүй үзэгдэл <math>A</math> миин лэ <math>E_{i1}, E_{i2},\ldots, E_{im}</math> үрэ дүнгүүдэй али нэгэл гараха үедэ ябагдаха байг. Хэрбээ ямар нэгэ туршалтын эжэл боломжотой <math>n</math> үрэ дүнһээ <math>m</math> <math>A</math> үзэгдэлдэ таарамжатай байбал <math>\frac{m}{n}</math> гэһэн харисаае <math>A</math> үзэгдэлэй магадлал гэжэ нэрлэдэг.<ref>''Гнеденко Б. В., Хинчин А. Я.'' [http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/teorver.htm Элементарное введение в теорию вероятностей]. — 1970.</ref> <math>A</math> үзэгдэлэй магадлалые <math>\text{P}(A)</math> гэжэ тэмдэглэдэг.

Залуур