Магадлал: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
1033 байта добавлено ,  1 год назад
Нет описания правки
[[Зоод]] мүнгэн хаяха туршалта хэхэдэ миин «һүлдэ», «тоо» гэһэн хоёрхон үрэ дүн гарана. Тиимэ ушарһаа магадлалынь <math>\frac{1}{2}</math> болоод, эдэ хоёр үзэгдэл эжэл боломжотой мүн.
 
Магадлалай һунгамал тодорхойлолто эжэл боломжо дээрэ үндэһэлнэ. Ямар нэгэ һанамсаргүй үзэгдэл <math>A</math> миин лэ <math>E_{i1}, E_{i2},\ldots, E_{im}</math> үрэ дүнгүүдэй али нэгэл гараха үедэ ябагдаха байг. Хэрбээ ямар нэгэ туршалтын эжэл боломжотой <math>n</math> үрэ дүнһээ <math>m</math> <math>A</math> үзэгдэлдэ таарамжатай байбал <math>\frac{m}{n}</math> гэһэн харисаае <math>A</math> үзэгдэлэй '''магадлал''' гэжэ нэрлэдэг.<ref>''Гнеденко Б. В., Хинчин А. Я.'' [http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/teorver.htm Элементарное введение в теорию вероятностей]. — 1970.</ref> <math>A</math> үзэгдэлэй магадлалые <math>\text{P}(A)</math> гэжэ тэмдэглэдэг.
 
== Магадлалай шанар ==
Основные свойства вероятности проще всего определить, исходя из аксиоматического определения вероятности.
 
'''1)''' болошогүй үзээгдэлэй магадлал (хооһон олонлиг <math>\varnothing</math>) тэг болодог:
 
<center><math>\mathbf{P}\{\varnothing\}=0;</math></center>
 
Ушарынь бүхы үзэгдэлэй магадлал хадаа тэрэ үзэгдэлэй ба болошогүй үзэгдэлэй дүн болоод, болошогүй үзээгдэлэй магадлал тэг юм.
 
'''2)''' хэрбээ A үзэгдэл B үзэгдэл соо оробол, <math>A \subset B</math> үгы гү, али A ябагдабал B ябагдаха:
 
<center><math>\mathbf{P}\{A\}\leqslant\mathbf{P}\{B\};</math></center>
 
== Зүүлтэ ==

Залуур