Перейти к содержанию

Үндэһэтэн

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Үндэһэтэн (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ, хуушарһанаар — наца) гээшэ түүхын ута удаан хугасаанай ябасада бүрилдэн тогтдоһон яһатануудай нэгэдэл, эртэ сагһаа нааша хамтаран һуужа хүнүүдэй олоһон нэгэ байдал, үндэһэтэнэй гол заршамууд гэбэл: эртэ сагһаа нааша бүхөөр тогтоһон нэгэ хэлэ, нэгэ газар нютаг, нэгэ янзын ажахы ба ухаан бодолой шэнжэ болоно.[1]

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 80.