Бундестаг

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Райхстаг

Бундестаг (герман Bundestag — холбооной хурал, герм. Bund (холбоо), герм. Tag, Tagung (хурал)) — ХБНГУ-ай нэгэ танхимтай арадай түлөөлэлэй орган.