Тоhон жараахай

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Тоhон жараахай

Тоhон жараахай (Comephorus) – амиды загаhахануудые түрэдэг Байгалай гайхал болоhон загаhан. Сайбар улаан үнгэтэй, нуур соогуураа ниидэжэ ябаhан мэтэ гоёор харагдадаг, hолонгын долоон үнгөөр наадажа байдаг бэетэй. Хашарhа үгы, араг яhануудынь нимгэн арhаяа нэбтэ харагдажа байдаг. Гайхалтайгаар нэбтэ харагдажа байдаг загаhан, гэрэл туяагай тудахада hүүдэр үгы шахуу, тиихэдэ саарhан дээрэ томошог хара үзэгүүдээр бэшэгдэhэн үзэгүүдые hүүл багаарнь нэбтэ хараад уншажа боломоор юм.

Загаhад юрэнхыдөө түрьhэеэ хаяжа үдэдэг. Тэрэ түрьhэнhөөнь хэды сагай үнгэрhэн хойно хюурhанууд бии болодог. Гансал тоhон жараахай амиды загаhахануудые гаргадаг, тэдэнь гарамсаараа жэжэ хабшаахай түрэлтэнөөр болон бусад эгээл жэжэ амида бодосуудаар хоолложо захалдаг. Тоhон жараахайн бэеын шэгнүүрэй 40% өөхэн. Газаа июлиин наранда табяа hаа хайлашаха. Энэ өөхэн түбэд эмнэлгэдэ хэрэглэгдэдэг. Тоhон жараахай өөрөө хаб загаhанай эгээл дуратай хоолынь юм. Тэжээлэй шанараар 40 грамм шэгнүүртэй тоhон жараахай хилмэhээ 3 дазин үлүү байдаг.