Перейти к содержанию

Гильгамеш тухай үльгэр

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
(Гильгамешэй үльгэр-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)
«Гильгамеш тухай үльгэрэй» 11-р панза: Утнапиштам Гильгамешдахи уһан галабые дүрсэлдэг

«Гильгамеш тухай үльгэр», мүн «Бүхы харагша тухай» (аккадаар ša nagba imuru) — эгээн эртын удха зохёолой дурасхал бэшэг юм.

Ябадалай үрнил[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Өөрынгөө нүхэр Энкидугэй үхэлдэ сошордоһон Урукай Гильгамеш хаан үхэшэгүй мүнхын эрэлдэ Шумер «мүнөөнэй Ирик» руу ябаһан Гильгамеш сэсэн мэргэн бурханиие туһаламжатайгаар үерые тэсбэрилэн шадаһан Утнапиштимтэй уулзаһан. Утнапиштам үхэшэгүй мүнхын нюусые мэдэдэг ба тэрэндэ яажа хүрэхэ талаар зүблэжэ шадана гэжэ Гильгамеш этигэжэ байһан. Утнапиштам зургаан үдэр зургаан һүни бү унта гэһэн хаанда тушааһан. Гэбэшье тэрэ бэелүүлжэ шадаагүй. Хуби заяандаа захирагдажа үхэлдэ бэлэн Гильгамеш Урукта бусажа ерэһэн. МЭҮ хоёр мянган жэлдэ арбан хоёр шабар пинза дээрэ бэшэгдэһэн «Гильгамеш тухай үльгэр» эгээн алдартай удха зохёолой бүтээл юм. Олон хэлэндэ байдаг янза бүриин хэһэгынь эртын дурнын үльгэрнүүд үргэн дэлгэржэ ехэ алдартай болоһон тухай үгүүлдэг. Тэдэнэй олон газар байнга хөөрэлдэжэ бэшэжэ байгаа.

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Ном зохёол[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  • Афанасьева В. К. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. — М.: Наука, 1979. — 219 с. — (Культура народов Востока).
  • Тураев Б. А. История Древнего Востока. — Загбар:Мн.: Харвест, 2004. — 752 с. — 5000 экз. — ISBN 985-13-1472-2
  • Иванов В. В. Ещё одно рождение Гильгамеша // Иностранная литература. — М., 2000. — № 10. — С. 257—280.
  • Керам К. Боги, гробницы, ученые / Пер. с нем. А. С. Варшавского; Послесл. и коммент. В. И. Гуляева. — М.: Республика, 1994. — 351 с. — ISBN 5-250-02261-8
  • Крамер Сэмюэл Н. История начинается в Шумере / Под редакцией и с предисловием академика В. В. Струве; Перевод Ф. Л. Мендельсона. — М.: Наука, 1965. — 256 с.
  • Дьяконов И. М. Эпос о Гильгамеше // Эпос о Гильгамеше («О все видавшем») / Перевод с аккадского И. М. Дьяконова. — М.Загбар:Л.: Издательство Академии наук СССР, 1961. — С. 91—143. — (Литературные памятники).
  • Матвеев К. П., Сазонов А. А. Эпос о Гильгамеше и его связь с Библией // Земля Древнего Двуречья: История, мифы, легенды, находки и открытия. — М.: Молодая гвардия, 1986. — 160 с.
  • Загбар:Книга:История древнего мира

Холбооһон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]