Перейти к содержанию

Кочосон

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
(Гүжүсон-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)
Эртын Чосон
고조선 (古朝鮮)
Хаанта улас
МЭҮ 2333 — МЭҮ 108 

 


Кочосон улас һандаран үедэ (МЭҮ 108)
Ниислэл Асадаль, Вангомсон (мүнөө Пёнъян хото хажууда)
Хэлэн(үүд) Эртын Солонгос хэлэн
Шажан Солонгос хара шажан
Ван
 - МЭҮ 2333 ? - [?] Тангүн
 - МЭҮ 194 - [?] Уиман
 - [?] - МЭҮ 108 Уго Ван
Түүхэ
 - [?] Гайхамшагта байгуулга
 - МЭҮ 109 Кочосон-Хань дайн
 - МЭҮ 108 Ниислэлэй уналга

Кочосон улас (солонгосоор 고조선, 古朝鮮) - МЭҮ 2333 - МЭҮ 108 оной хоорондо Солонгосой хахад аралда оршон тогтоножо байһан түрүүшын хаанта улас юм. Энэ улас зарим талаараа домогой шэнжые агуулаһан юм. Нэрэнь Го (солонгосоор ) - «Эртын», Чосон (солонгосоор 조선) - «Үглөөнэй сэбэр һэрюун» гэһэн удхые агуулдаг. Тус уласые домогто үгүүлһэнээр Тангун нэрэтэй ван байгуулһан болон тэрэ Хурмастын Хванин (солонгосоор 환인, 桓因) тэнгэриин хаанай аша хүбүүн юм. Энэ уласые дотор 3 үе бологон хубаан абша үзэдэг. Эхин үе Тангун хаанай удамай Чосон улас, дээдэ үе Киджа вангай (солонгосоор 기자왕, 箕子王) удамай Чосон, һүүлын үеые Виман вангай (солонгосоор 위만왕, 衛滿王) удамай Чосон улас гэжэ нэрэйдэдэг болоод эдгээрые ниилүүлээд Кочосон улас хэмээдэг. Кочосон улас МЭҮ 108 ондо Хань уласай добтолгоондо үртэн мүхэһэн.