Крым хахад арал

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Замбуулинһаа абаһан зураг

Крим хахад арал (Крим татар хэлэн Qırım Украина хэлэн Крим, ород Крым) — Хара тэнгисэй хойто эрэгтэ, Азовой тэнгисэй баруун хэһэгтэ оршохо, Украинада/Россидо харьяалагдаха хахад арал юм. Эртэ сагта Таурика (Taurica) гэжэ нэрэлэгдэдэг байба.

Газарзүй[заһабарилха]

1945 ондо Ялтын хэлэлсээр ябагдаһан амаралта һубилалай хото Ялта

Крим хахад аралынь 5-8 км үргэнтэй зурбаһаар Евразиин эхэ газартай холбогдодог. Хойто үргэригэй 44 хэм 23 минутаһаа 44 хэм 23 минутын хоорондо (322 км), зүүн утаригай 32 хэм 30 минутаһаа 32 хэм 30 минутын хоорондо (177км) 26,100 км2 оршом талмайе эзэлэн оршоно.

Эргын хэһэгынь уһанда эдигдэһэн, гүн хабсал ехэтэй.

Зүүн урда эргын дагуу Яйлагийн уулс (Yaila-Dagh) сунан тогтоһон. Ниитэ нютагай 75%-нь тала хээр нютаг бүгөөд эртэнэй скифүүдэй булша, дурасхал элбэг байдаг.

Улас түрэ[заһабарилха]

Кримэй хахад аралай Украина уласай Автономито Бүгэдэ Найрамдаха Крим Улас оршоно байна. 2014 он хойшо РФ-дэ эзэлһэн байна.

Хүн зон[заһабарилха]

Крим татарнууд Крим хахад аралай үндэһэн арад юм. Ородууд хүн зоной ехэнхи хэһэгые эзэлнэ, мүн украинашууд оршоно һуудаг.

Ород, Украинашууд тус хахад арал 1783 ондо Ородой харьяанда ороһонһоо хойшо шэлжэн һууришэжэ эхилһэн бүгөөд тэдэнэй ехэнхинь Дэлхэйн хоёрдугаар дайнай дараа нүүн ерэбэ. Кримэй татарнууд 13-р зуунһаа амидаржа байгаа юм.

Мүн үзэхэ[заһабарилха]

Холбооһон[заһабарилха]