Наймаан

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Наймаан (хит. 买卖, mǎimai) хэрэглэгшэд үйлэшэлхэ юм гү, али бараае худалдаха, худалдан абаха ажал хэрэгшэ үйлэ ажалалга юм. бөөмэй, жэжэглэнэй, сахим наймаан гэжэ зааглана. Мүн олон уласай наймаанда импорт, экспорт хэмээн тэһэжэ үзэнэ.