Нюур хуудаһан

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
(перенаправлено с «Main Page»)
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Flag of Buryatia.svg
Википеэдидэ таатай морилогты!
Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи
2014 оной 08 һарын 22 үдэрдэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 1104 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

HSUtvald.svg Шэлэгдэмэл үгүүлэл

Tenzin Gyatso - Trento 2013 01.JPG

Дээрэхиин гэгээн арбан дүрбэдүгээр Далай Лама Данзан Жамсо (түб. བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་; 1935 оной 7 һарын 6 үдэр түрэһэн) — Түбэд, Монгол, Буряад, Хальмаг, Тува дахи буддын шажанта шарын шажанай сүсэгтэнүүдэй этигэл бэшэрэлэй манлайлагша. 1989 оной Нобелиин энхэ тайбанай шагналтан.

Дээрэхиин гэгээн Далай лама Данзан Жамсо Түбэдэй түрэ, шажаниие хамтарна баригша мүн. Данзан Жамсо Зүүн хойто Түбэдэй Амдо нютагай Такцэрдэ оршохо жаахан һууринда 1935 оной 7-р һарын 6 үдэр лагшан мэндэлэлэй. Һама Дондуб гэжэ нэрэтэй хоёр ойтой бишыхан хүбүүн байхадаа тэрэ XIII Далай лама Түбдэн Жамсын хойто дүрээр тодорһон байдаг. Үе үеын Далай Ламанарые түг түмэн шабинар энэрэл нигүүлэсэлэй бодисада болоод Түбэдэй дээрэхиин гэгээн ба Арьяа-Баала (Жанрайсиг) бурханай хубилгаан хэмээн сүсэглэдэг юм. Бодисада гэхэ шажан амитанай тусые бүтээхын тулада нирваан бололгүйгээр оршолондо түрэл абахаар һунгаһан түрэлхитэнүүд мүн. (бүрин эхээр уншаха)

Wikipedia-logo-v2.svg Википеэди амар мэндэ!

10 sharing book cover background.jpg

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээллые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгээ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байгаа юм.Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа эсбэл Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн бүгөөдэ одоо 1.5 сая гары үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн руу оршуулха үйлэ ябасад хуби нэмэрээ оруулаарайгты. Үүнэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, Өөршэлхэ гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

PL Wiki CzyWiesz ikona.svg Та мэдэхэ гүт?

Tursiops aduncus, Port River, Adelaide, Australia - 2003.jpg
  • Далайн гахай (зурагта), халим хоёр юрөөһөө уһан уудаггүйе танар мэдэхэ гүт? Тэдэ дабһагүй сэнгэг уһанай хэрэгсээе загаһан болон кальмар наймаалжаһаа оложо абадаг ажа. Харин загаһан, наймаалжын бэеын 80% уһан байдаг гэнэ.
  • Зарим түрэлэй шиигэй улаан хорхой 10 хүрэтэр тооной зүрхэтэй, харин уушхан үгы байна тула шиигтэй арһаараа амисхалдаг байна.
  • Бэе организмын дулаан алдагдалай 40-50% толгой нюсэгэн ябаһанһаа болодог гэнэ. Энэнь эдэбхитэй шуһанай эрьелтэтэй холбоотой ажа.
Rafflesia sumatra.jpg
  • Дэлхэйн хамагай томо сэсэг бол раффлези Rafflesia arnoldii (зурагта) болоод 1 метр диаметртай, 11 кг шэгнүүртэй юм байна. Гэхыдээ набшаһан, эшэ, үндэһэн үгы. Ойе ехэ хэмжээгээр һүйдхэһэнһөө болоод энэ сэсэг усадхагдажа үгы болодгын дабаан дээрэ ерээд байгаа гэнэ.

PL Wiki InM ikona.svg Шэлэгдэмэл зураг

Felis silvestris silvestris Luc Viatour.jpg
Дунда Европын ойн миисгэй (Felis silvestris silvestris)

Викимедиин түһэлнүүд

nowiki></nowiki> Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Wikispecies

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

22 найма һара 2014

21 найма һара 2014

20 найма һара 2014

19 найма һара 2014

18 найма һара 2014

17 найма һара 2014

16 найма һара 2014

Шэнэ заһаха
  Шэнэ үгүүллүүд
Шэнэ фйлууд

Википеэди бусад хэлэнээр

Бүхы хэлэн · Олон хэлтэй ажиллах · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхлүүлхэ