Нюур хуудаһан

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
(перенаправлено с «Main Page»)
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Flag of Buryatia.svg
Википеэдидэ таатай морилогты!
Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи
2015 оной 01 һарын 30 үдэрдэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 1258 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

HSUtvald.svg Шэлэгдэмэл үгүүлэл

Platonyaris.jpg

Һэргэн мандалтын үе, мүн Ренесcанс (францяар Renaissance — «һэргэн мандалта») — хүн түрэлхитэнэй үзэлэй гуманис һанаа ба эртын сагай тулгуури дээрэ үндыһэн Дунда зуун һүүл үеын, Шэнэ саг эртэ үеын соёл уралигай ба гүн ухаанай хүдэлөөн.

Энэ үе XIV зуунай эхинһээ XVI зуунай һүүл үе хүрэтэр үргэлжэлһэн гэжэ үзэдэг ба мүн XVII зуунай эхинэй хэдэн арбан жэлнүүдтэ Англи, Испанида үргэлжэлөө һэн. Һэргэн мандалтын үеын онсолиг шэнжэ шанарынь соёл уралигай ниигэмэй шэнжэ ба тэрэнэй антропоцентризм гү, али «юртэмсын түбые хүн гэжэ үзэдэг» һургаал юм. Тухайлбал энэ үедэ хамагай түрүүндэ хүн, хүнэй үйлэ ажаллалгые онсолон шудалһанда оршоно. Мүн лэ эртын соёл уралиг шудалха боложо тэрэнэй «һэргэн мандалтые» нүхэсэлдүүлһэн тула тиин нэрлэжэ томьёолоо.

«Һэргэн мандалта» гэһэн нэрэ томьёое Джордж Вазари гэхэ мэтэ италиинхид хүмүүнлигэй ухаанай шудалаашад ашаглажа байгаа. Энэ нэрэ томьёое оршон үеын удхын байлтайгаарынь анха XIX зуунда Жюль Мишле хэрэглээ һэн. Одоо үедэ «һэргэн мандалта» гэһэн нэрэ томьёонь соёл уралигай хүгжэл сэсэглэлтэ гэһэн адлидхал боложо байна. (бүрин эхээр уншаха)

Wikipedia-logo-v2.svg Википеэди амар мэндэ!

10 sharing book cover background.jpg

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээллые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгээ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байгаа юм.Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа эсбэл Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн бүгөөдэ одоо 1.5 сая гары үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн руу оршуулха үйлэ ябасад хуби нэмэрээ оруулаарайгты. Үүнэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, Өөршэлхэ гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

PL Wiki CzyWiesz ikona.svg Та мэдэхэ гүт?

The 11th Panchen Lama Gedun Choekyi Nyima.jpg
  • 11-дугаар Баншан Богдо (зурагта) ушар бүтүүлигээр алга болоо.
  • Deus vult! «бурхан хүсэдэг» гэһэн удхатай Загалмайтанууд байлдаанай урагшаа дуу байһан юм. Энэнь анханай загалмайтанай аян дайнда мордохые дэмжэлгэ суглуулхадаа Ромын Папа үгэһэн үгэһөө гараһан юм.
  • Зарим түрэлэй шиигэй улаан хорхой 10 хүрэтэр тооной зүрхэтэй, харин уушхан үгы байна тула шиигтэй арһаараа амисхалдаг байна.
  • Бэе организмын дулаан алдагдалай 40-50% толгой нюсэгэн ябаһанһаа болодог гэнэ. Энэнь эдэбхитэй шуһанай эрьелтэтэй холбоотой ажа.
  • Дэлхэйн хамагай томо сэсэг бол раффлези Rafflesia arnoldii (зурагта) болоод 1 метр диаметртай, 11 кг шэгнүүртэй юм байна. Гэхыдээ набшаһан, эшэ, үндэһэн үгы. Ойе ехэ хэмжээгээр һүйдхэһэнһөө болоод энэ сэсэг усадхагдажа үгы болодгын дабаан дээрэ ерээд байгаа гэнэ.

PL Wiki InM ikona.svg Шэлэгдэмэл зураг

Île de la Cité shortly before sunrise, West View 140320 1.jpg
Үүр хираалхада Франциин Парис хотын Иль-де-ля-Сите (Île de la Cité)

Викимедиин түһэлнүүд

nowiki></nowiki> Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Wikispecies

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

30 нэгэ һара 2015

29 нэгэ һара 2015

28 нэгэ һара 2015

27 нэгэ һара 2015

26 нэгэ һара 2015

Шэнэ заһаха
  Шэнэ үгүүллүүд
Шэнэ фйлууд

Википеэди бусад хэлэнээр

Бүхы хэлэн · Олон хэлтэй ажиллах · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхлүүлхэ