Аббасай улас

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Аббасай улас
Араб: الخلافة العباسية
Эзэнтэ гүрэн
750 — 1258 

 

 

Туг

850 оной Аббасай улас
Ниислэл Анбар (750-762)
Багдад (762-836)
Самарра (836-892)
Багдад (892-1258)
Шажан Лалын шажан (албан ёһоор)
Засаглалай хэлбэри Халифат
Халиф
 - 750 — 754 Абуль-Аббас ас-Саффах (үндэһэлэгшэ)
 - 1213—1258 Аль-Мустасим Биллах (һүүлшын)

Аббасай улас гээшэ Араб эзэнтэ гүрэнэй хоёрдохи лалын шажанта халифта улас юм. Аббастан обог 750 оной эхиндэ халифай хаан обог байһан Омейядтаниие унаагажа шэнэ хаан обогые болгобо. 1258 ондо Ехэ Монгол Уласай Багдадые абаһан хүрэтэр эрхэ мэдэлтэй байгаа. Багдадай мүхэһээр Египедтэ зөөжэ шажанай эрхэ мэдэлые барижа ябаа.

Аббас гэһэн нэрэ лүндэншэ Мухаммедэй нагаса аба Аль-Аббас гэһэн нэрэһээ гаралтай юм. Аббастан обогой 37 гэшүүд халифта уласай хаашуул байгаад, нэгэ нэгэндэ таһаралтагүйгөөр залгамжалба. Эзэнтэ гүрэнэй эгээн алдартай халифууд Аль-Мансур ба Харун-аль-Рашид байгаа. Багдадта һүүлшын халиф 1258 ондо Монгол Персиие захирагша Хүлэгү хаанай алаһан Аль-Мустасим байгаа[1].

Халифуудай жагсаалта[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

# Халифууд Хиджра литэ Григориин литэ
Аббасид халифта уласай халифууд
1 Абуль-Аббас ас-Саффах 131—136 750—754
2 Абу Джафар аль-Мансур 136—158 754—775
3 Мухаммад аль-Махди 158—169 775—785
4 Муса аль-Хади 169—170 785—786
5 Харун ар-Рашид 170—193 786—809
6 Мухаммад аль-Амин 193—198 809—813
7 Абдуллах аль-Мамун 198—218 813—833
8 Мухаммад аль-Мутасим 218—227 833—842
9 Аль-Васик Биллах 227—232 842—847
10 Джафар аль-Мутаваккиль 232—247 847—861
11 Мухаммад аль-Мунтасир 247—248 861—862
12 Ахмад аль-Мустасин 248—252 862—866
13 Зубайр аль-Мутазз 252—255 866—869
14 Мухаммад аль-Мухтади 255—256 869—870
15 Ахмад аль-Мутамид 257—279 870—892
16 Абдуллах аль-Мутадид 279—289 892—902
17 Али аль-Муктафи 289—295 902—908
18 Джафар аль-Муктадир 295—320 908—932
19 Мухаммад аль-Кахир 320—322 932—934
20 Ахмад ар-Ради 322—329 934—940
21 Ибрахим аль-Муттаки 329—334 940—944
22 Абдуллах аль-Мустакфи 334—336 944—946
23 Абуль-Касим аль-Мути 336—363 946—974
24 Абу Бакр ат-Таи 363—381 974—991
25 аль-Кадир 382—422 991—1031
26 аль-Каим 422—468 1031—1075
27 Абдуллах аль-Муктади 468—487 1075—1094
28 Ахмад аль-Мустазхир 487—512 1094—1118
29 Абу Мансур аль-Мустаршид 512—530 1118—1135
30 Абу Джафар ар-Рашид 530—531 1135—1136
31 Мухаммад аль-Муктафи 531—555 1136—1160
32 Юсуф аль-Мустанджид 555—566 1160—1170
33 аль-Мустади 566—576 1170—1180
34 Ахмад ан-Насир 576—622 1180—1225
35 Аз-Захир 622—623 1225—1226
36 аль-Мустансир 623—640 1226—1242
37 аль-Мустасим 640—656 1242—1258

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  1. "Abbassides" Collier's New Encyclopedia 1. (1921) New York: P.F. Collier & Son Company. 3.