Перейти к содержанию

Алас Дурнын холбооной тойрог

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Алас Дурнын холбооной тойрог (ДФО) — Оросой Алас Дурнада ба Зүүн Сибирьтэ оршодог Оросой холбоото уласай холбооной тойрог. Оросой холбоото уласай юрэнхылэгшын зарлигаар 2000 оной 5 һарын 13 байгуулһан.

Алас Дурнын холбооной тойрогой талмайнь 6 952 555 км² боложо, гүрэнэйнгөө 40,6 % болоно (талмайгаараа аһан ехэ холбооной тойрог).

Алас Дурнын холбооной тойрогой можо нютагуудай ехэнхи хуби (Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Амур можын ба Еврей автономито можын гадна) далайда гаралгатай байгаад, нэгэ можо нютагынь (Сахалинай можо) Оросой ондоо можо нютагуудтай ба эхэ газартай хуурай газарай хилэгүй байна. Тус холбооной тойрог Монгол Уластай, Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Арад Уластай ба Бүгэдэ Найрамдаха Арадшалһан Солонгос Арадай Уластай хилэлжэ, далайгаар Японтой ба АНУ-тай хилэлнэ.

Алас Дурнын холбооной тойрог
Алас Дурнын холбооной тойрог
Алас Дурнын холбооной тойрог: физикын газар зүйн газарай зураг
Алас Дурнын холбооной тойрог: физикын газар зүйн газарай зураг
Туг Холбооной нютаг можо Засаг захиргаанай түб Талмай
(км²)
Хүн зоной тоо
(хүн)
ННБ
(тэрбум дүхэриг)
2016[1]
ННБ
нэгэ хүндэ
(мянган дүхэриг/хүн)
2016[2]
1 Амарай можо Благовещенск 361 908 798 424 287,6 357,8
2 Буряад Улас Улаан-Үдэ 351 334 984 511 199,2 202,6
3 Еврей автономито можо Биробиджан 36 271 162 014 46,9 283,8
4 Үбэр Байгалай хизаар Шэтэ 431 892 1 072 806 262,8 243,1
5 Камчаткын хизаар Петропавловск-Камчатский 464 275 315 557 198,1 628,1
6 Магаданай можо Магадан 462 464 144 091 146,9 1 006,6
7 Далайн шадар хизаар Владивосток 164 673 1 913 037 736,9 382,6
8 Саха Яхад Улас Якутск 3 083 523 964 330 868,6 903,6
9 Сахалинай можо Южно-Сахалинск 87 101 490 181 767,8 1 575,6
10 Хабаровскын хизаар Хабаровск 787 633 1 328 302 637,7 478,0
11 Чукоткын автономито тойрог Анадырь 721 481 49 348 66,1 1 323,2