Перейти к содержанию

Амгалан Будаев

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Амгалан Будаев (1979 ондо түрэһэн) — Буряадай ирагуу найрагша юм.

Тэрэ Захааминай аймагай Утаата нютагта 1979 ондо түрөө. Һургуулиин ябахаhаа шүлэг, дуунуудые ба рассказуудые бэшэжэ эхилhэн. 1994 онhоо аймагта үнгэргэгдэhэн бүхы конкурс, олимпиадануудта хабаадажа, түрүү hууринуудые эзэлhэн. 1996 ондо Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэhэн олимпиадада хабаадажа, нэгэдэхи hуури эзэлээ hэн. Буряадай гүрэнэй университедэй буряад хэлэ бэшэгэй факультет дүүргээ. «Мүнхэ hарьдагай минии нютаг Утаата» (1997), «Оронгодойн долгинууд» (1998), «Мүнхэ дуранай гэрэл» (1999) номууд гараа. Буряад Уласай Залуушуулай комитедэй шангай лауреат, Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.

1990-дэхи онуудта Америкын элдэб сонинуудта шүлэгүүдынь хэблэгдэhэн байна.

«Инаг дуранай бэшэг» (2012) гэhэн дүрбэдэхи ном соогоо хэблэгдээгүй шэнэ шүлэгүүдээ оруулжа, инаг дуранай нангин мэдэрэл магтан дуулана.