Перейти к содержанию

Асуури

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Асуури, асари — Буддын, бирман шажанда Тэнгэринэртэй тэмсэдэг эхэ зургаан зүйлэй хамаг амитанай нэгэниинь. Хүнүүд асариие тэнгэринэр гэдэг. Гэбэшье асари анхан тэнгэриин байрада байһан аад, тэнгэришүүлдэ түригдөөд, доодо тээнь байдаг болоһон. Теэд хүнэй байдаг юртэмсэһөө дээшээ, ондоо замбида байдаг гэхэ. Асарида хорлогдохогүйн түлөө хүн тэнгэриие тахидаг. Асаринар ходо хэрүүл шууяатай байдаг ха. Тиигэжэ байхадаа, буян үйлэдэхэ сүлөөнь болодоггүй, тиимэһээ асаринар нүгэл ехэтэй боложо, хүн гү, али адгуусан боложо түрэдэг. Асариһаа ерэһэн хүниие аяг аашаарнь элирүүлхэдэ бэлэн: тэрэ архи уухадаа, ехэ дошхон боложо, хэрүүл наншалдаа үүсхэдэг гэхэ.