Баскетбол

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Гурбан онооной шэдэлтэ

Баскетбол (< Англи: basketball, мүн cагсан бүмбэгэ) — нэгэ түрэлэй багай спорт юм. Баскетболой талмайда тус бүри 5 хүнтэй хоёр баг дүрэмэй ёһoop наадагшад талын сахирагта бүмбэгэ шэдэбэл тохожо оруулан оноо суглуулжа, саг дууһахада хамагай олон оноотойнь хожодог. Дэлхэй дахинда үргэнөөр дэлгэрһэн, онсогойлон ехэ үзэдэг спортуудай нэгэниинь баскетбол болоно.

Баскетболой дүримээр 3.05 метрын үндэр шонгой самбарта сахариг бэхлэгдэһэн байхаар тогтоһон. Арай ойроһоо бүмбэгые шэдэжэ оруулбал 2 оноо, гурбанай шугамай араһаа шэдэжэ оруулбал 3 оноониие тоглогшо багтаа нэмэрлэнэ. Залалта, алахалта, дамжуулалта зэргээр бүмбэгые хүдэлгэдэг.