Перейти к содержанию

Бейрут

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Бейрут (Араб: بيروت‎), Ливанай ниислэл хото, Газарай дундада тэнгисэй эрьедэ байдаг уһанай боомто мүн. 1,9 сая ажаһуугшадтай (2012, хотын захатай). Хүнгэн, хүнэһэнэй үйлэдбэрилгэ. Уласхоорондын ниидэхэ онгосын буудал. Дээдэ һургуулинууд. Музейнүүд. МЭҮ XVIII (али XV) зуун жэлһээ хойшо Берит, Берута (Բեյրութ, ביירות‏‎‎‎) нэрээр мэдэгдэнэ. Эртын Грециин болон Римэй үедэ томо наймаанай ба дархалгын түб байгаа. VII зуунһаа хойшо Арабай халифта уласай нэгэ хэһэг болобо. XIV—XV зуун жэлдэ Египедэй мамлюгүүдэй засаглалай доро байгаа. 1516—1918 оной хоорондо Османай эзэнтэ гүрэнэй нэгэ хэһэг байгаа. 1920-43 оной хоорондо Франциин Ливандахи мандадай засаг захиргаанай түб, 1943 онһоо бэе даанги Ливанай ниислэл болобо. Санхүүгэй түб. Финикиин, Римэй, Византиин барилгануудай һандархай үлэгдэл, мечеть сүмэнүүд: Джами аль-Омари (XIII зуун), «Ордоной» (XV зуунай эхин) мечеть сүмэ.