Гэрлэлгэ

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Гэрлэлгэ гээшэ ниигэмэй, шажанай гү, али хуулиин ёһоор баталһан гэрлэхэ наһандаа хүрэһэн хүнүүд хоорондо гэр бүлэ болгодог үйлэ хэрэг. Гэрлэһэн хүнүүдые һамга нүхэр, үбгэн нүхэр гэнэ. Гэрлэһэн хүнүүдэй түрэл баһа худа, худагы, хадам гү, али түрхэм харилсаатай болоно.

Мүнөө үеын диилэнхи улас оронуудта гэрлэлгэеэ албан ёһоор тусхай эмхинүүдтэ бүридхүүлхэ хэрэгтэй байна. Зарим уласуудта гэрлэхэдээ үсөөн бэшэ хүнүүд гэрлэлгын хэрээ батална. Оросой холбоото уласта гансал Эрхэтэнэй байдалай үйлые бэшэхэ эмхи зургаанда (ЗАГС-та) бүридхэһэн гэрлэлгэ хуулиин эрхэтэй юм.

Дэлхэйн олон уласуудай хуулиин ёһоор, гэрлэлгэеэ нэгэ эрэ ба эмэ хүн бүридхүүлжэ болоно. Харин зарим улас оронуудта нэгэ эрэ хүн хэдэ хэдэн һамга абаха ёһо (полигини), нэгэ эмэ хүн хэдэ хэдэн үбгэн абаха ёһоншье бии (полиандри). Зарим уласуудта эжэл хүйһэтэн хүнүүдшье гэр бүлэ болоһоноо албан ёһоор бүридхүүлжэ болоно.