Дайнай уралиг

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Сунь Цзын «Дайнай уралиг» гээшэ гансашье Хитадай эртын сэрэг дайнай онолой агуу ехэ содон бүтээл бэшэ, дэлхэй ниитэдэ эгээн ехэ нүлөөтэй, эгээн үргэнөөр уламжалагдан дэлгэрһэн Хитадай эртын ном зохеолнуудай нэгэ юм. Уг номдо үгүүлһэн арга тактика болон гүн ухаанай үзэл һанаа сэрэг дайн, улас түрэ, эдэй засаг зэргэ һалбарита үргэнөөр хэрэгдэжэ байдаг. Манай эринэй үмэнэхи IV-V зуунда бии болоһон Сунь Цзын «Дайнай уралиг» нэрэтэй энэ ном дэлхэй дээрэхи сэрэгэй дайнай онол тухай эгээн түрүүшын зохеол болон Европын Клаузевицэй бэшэһэн «Дайнай онол» (Vom Kriege)гэһэн номһоошье 2300 жэлэй урда бүтээгдэһэн юм.