Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Улас орнуудай худалдан абаха шадбараар тоосоһон нэгэ хүндэ оногдохо дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн (2008 он)

Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн (англ. Gross Domestic Product), тобшилһон үгэ - ДНБ (англ. GDP) — тодорхой хугасаанда тухайн орондо шэнээр бүтээгдэһэн бараа болон үйлшэлгээнүүдэй заха зээлэй үнын ниилбэр юм. Үдэгөө сагта энгиинээр Нэгэ хүндэ оногдохо ДНБ улас оронуудай амижиргаанай түбшинг заагша болодог. ДНБ-ые үйлдэбэрлэлтэй, ашиглалтай, хyбаарилалтай гэһэн гурбан аргаар тоосодог. Өөрөөр хэлэбэл Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүндэ тухайн уласай хилэ дотор байгаа бүхэ үйлдэбэрлэлые оруулжа тоосоно. Үндэһэнэй ниитэ бүтээгдэхүүн гэдэг гадаадад байгаа тухайн уласай иргэн ажа ахуйн нэгэжын үйлдэбэрлэлые оруулжа тоосодог юм.

Үйлдэбэрлэлтын арга[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Ниитэ үйлдэбэрлэл - Ниитэ забсарай хэрэглээ = Ниитэ нэмэгдэл үртэгэ гэжэ тоосохые үйлдэбэрлэлтын арга гэнэ.

Зардалай арга[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

ДНБ = Хубиин хэрэглээнэй зардалууд + Дотоодой хүрэнгэ оруулалта + Засагай газрай хэрэглээнэй зардлууда ба ниитэ хүрэнгэ оруулалта + (Экспорт - Импорт) гэжэ тоосохые зардалаар ДНБ-ые тоосохо арга гэнэ.

Хyбаарилалтай арга[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Xүдэлмүрэй хүлэһэ, үндэһэн хүрэнгын элэгдэл, ашиг түүнтэй адилтгаха орлого, шууд буһа татбар зэрэг орлогой элeмeнтүүдын ниилбэрээр тоосохые хубаарилалтай арга гэнэ.