Ехэ хойхо

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Ехэ хойхо
Phalacrocorax carbo

Ехэ хойхо (Phalacrocorax carbo) – hэлюур хүлтэнэй, хойхо бүлын түлөөлэгшэ. Сөөрэмүүд, нуурнуудай захаар hүрэгөөрөө амидардаг. Уhа руу бухажа, загаhа барижа эдидэг. Урдандаа Байгал дээрэ хойхо ехэ элбэг hэн. Байгалай аяар гурбан олтирогуудые Хойхын (Бакланьи) гээд дэмы нэрлэгүй байhан байха. Мүнөө үедэ эдэ шубуудые үгы болоо шахуу гэхэр. XX зуун жэлэй 1940-дэхи онуудай hүүлээр Байгал дээрэ тэдэнэй тоо гэнтэхэн лэ үсөөрөө. 1959 онhоо хойшо хойхо Байгал дээрэ уурхай түхеэрхэеэ болинхой. Хойхын үгы боложо байhанай гол шалтагаан гэхэдэ хүнэйл ажабайдалай, ажал ябуулгануудай хойшолон гэжэ элирэнхэй. Хойхонуудай олоороо байдаг газарнууд, Эрхүүгэй ГЭС барилгын хойшолон болохо Байгалай уhанай хөөрэхэдэ, уhанда абтана. Хойхо загаhаар хооллодог, тэдэниие олзоборилгын үнэтэ загаhадые хюдана гэжэ загаhашад өөрыень хюдажа захалhан байна.