Зүблэлтэ холбоото уласай Баатар

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Зүблэлтэ холбоото уласай Баатарай «Алтан одон» орден

Зүблэлтэ холбоото уласай Баатар (Орос: Герой Советского Союза) — 1991 он болотор Советскэ Союзай Геройн нэрэ зэргэ болбол эрхим зэргын габьяагай тэмдэг байһан. Иимэ нэрэ зэргэ анхан 1934 оной 4 һарын 16-да тогтоогдоһон байна. Нэгэ гү, али олоороо баатар ябадал үйлэдэжэ, гүрэндөө габьяата хэрэг хэһэнэйнгээ түлөө СССР-эй Дээдэ Зүблэлэй Президиумээр олгогдоһон нэрэ зэргэ. Зүблэлтэ холбоото уласай Баатарнуудта СССР-эй дээдэ шагнал Ленинэй орден, «Алтан одон» ба СССР-эй Дээдэ Зүблэлэй Президиумэй тусхай грамота үгтэһэн байгаа. Зүблэлтэ холбоото уласай орденуудай тухай юрэнхы дүрим ёһоор Зүблэлтэ холбоото уласай Баатарнууд тусхай эрхэ зэргэ эдлэһэн байгаа. Хэрбээ Зүблэлтэ холбоото уласай Герой түрүүшынхиһээ бага бэшэ баатар ябадал дахяад үйлэд6эл хоёрдохёо геройн нэрэ абажа, «Алтан медаль» ба дээдэ органһоо баһа тусхай грамота a6axaһaa гадна хүрэлөөр бэеынь бюст хэжэ, түрэһэн нютагтань табиһан. Хэрбээ гурбадахяа мүн баатар ябадал хабэл 6aһa тэрэ зэргын шагнал абажа, гурбадахин геройн нэрэ зэргэ абаһан. Гадна, хүрэлөөр бэеынь бюст хэжэ, Москвада Зүблэлнүүдэй Ордоной дэргэдэ Кремль соо табигдаһан байгаа юм.[1]

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 39-40.