Перейти к содержанию

Киевэй Русь

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Эртын Ород ванлиг
Рѹ́сь
Ванлиг, 1240 он хойшо — Ехэ Монгол Уласай хараата
882 — 1283 

 

Сэсэн Ярославай тамга
Ниислэл Киев
Ехэ хотонууд Киев, Новгород, Псков, Чернигов, Полоцк, Владимир, Суздаль, Смоленск, Галич, Ладога
Хэлэн(үүд) Эртын ород
Обог удам Рюриковичүүд
Түүхэ
 -  862 Рюрик Новгородто ерэһэн
 -  1240 Алтан Ордоной хараата болоһон

Киевэй Русь (Эртын Ородой ванлиг) — Зүүн Славян аймагуудай нэгэдэлэй үрэ дүндэ байгуулагдаһан улас юм. Энэ уласынь холбооной уласай хэлбэреэр оршон тогтоножо байһан болоод Новгород, Владимир, Киев, Рязань, Галич-Волынь, Переяславль-Залеский гэхэ мэтэ хэд хэдэн гүнлиг уласуудһаа бүридэжэ байба. Эдэгээр гүнлигүүдынь Киевэй ванлигта захирагдадаг байгаа. Киевэй ванлигынь МЭ 880 онһоо XIII зуунай дунда үе хүрэтэр оршон тогтноһон болоод 1237-1241 онуудта болоһон Монголой аян дайнай үедэ эзэлэгдэжэ мүхэһэн юм.