Перейти к содержанию

Лондон

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Лондон хото
—  Англиин церемониал гүнта улас  —
London
Skyline of Лондон хото

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Лондон хотын байршил
Лондон хотын байршил
Улас орон Ехэ Британи Ехэ Британи
Орон Англи
Гүнта улас Ехэ Лондон
Тойрогууд Ехэ хото ба 32 тойрогууд
Газар нютаг 1,577.3 км²
Газарай байса 24 м м
Хүн зон Increase 7,355,400 хүн
Нягтарал 4,761 хүн/км²
~МЭҮ 50 он Лондиниум нэрээр
Хотын дарга Борис Жонсон
Сахим газар http://www.london.gov.uk

Лондон бол Ехэ Британиин ниислэл, дэлхэйн зүг зүгын жуулшэдые татдаг алдартай, түүхэтэ хото. Ехэ Лондоной Ударидалгын тухай хуули 1999 ондо батлагдажа, Лондоной Захирагша болон Суулганай эрхэ зүйн хэм хэмжээг шэнэшлэн тогтооһон болоод 2000 оной 7 дугаар һараһаа хүсэн түгэлдэр болоһон байна. Лондон хото түүхэндээ 1191 онһоо Лорд Мэртэй байнхай. Одоогой Лондоной Захирагшын үүрэг боло ниислэлые хэтын шэглэл хандлагатай хүгжүүлэхэ ябадал юм байна. Сагдаа, гал түймэр, болон түргэн тусламжын алба, түлэблэлтэ, тогтобортой хүгжэл болон байгаали оршоные хамгаалха, соёл, болобоһорол, эрүүл мэндэ зэргэ олон тулгамдаһан асуудалуудые зохисуулха үүргые Захирагша хүлээдэг.

Ехэ Лондоной Зүблэл анха 1986 ондо бии болоһон болоод эрхэ зүйн шэнэ зохисуулалтын ёһoop Суулган боложо өөршэлэгдэн, Лондоной Захирагшын һонгуулитай нэгэ үдэр зэргэ ябагдадаг һонгуулиар Лондоной Суулганай 25 гишүүн һонгогдодог байна.

Лондон боло хүгжэнгүй оронууд дахи хамагай ехэ барилгажаһан, Европын Холбооной хамагай шигүү һууришилтай, хамагай томо хотуудай нэгэ юм. Лондон долоон сая байнагай оршон һуугшидтай. Британиин хүн амын 12 хубинь оршин һуудаг хэдэй болобошье хүн амын үһэлтэй 70 хубиие Лондон хангажа байдаг онслогтой. Ушир Лондон Британиин дундажа наһалалтатай харисуулахада харисангуй залуу хото байгаа.

Лондон боло Англи болон Нэгэдэһэн Хаанта хоёр уласай ниислэл хото юм. Хотые эртэ сагта Ромшууд олоһон түүхэтэй болоод Лондон гэжэ нэрлэнхэй. Анха 2 мянган жэлын үмэнэ үүһэн бии болобо. Лондон хотын түб хэсэгтэ дундада зуунай үеһэ хадгалагдажа ерэһэн нэгэ милл оршом талбайтай эртэний Лондон хото байдаг. Хэдэй тиимэ болобошье XIX зуунай һүүлэ үеһэ Лондон гэдэг нэрэ дэлхэй дахинаа алдаршанхай. Мүнөө үедэ хотын хурал болон хотын даргые өөрһэдөө һонгодог ударидалгын хэлбэртэй, можо болтлоо хүрээгээ тэлэһэн агуу Лондон болонхой.