Махачкала

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Махачкала хото
—  хотын тойрог  —

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Улас орон Орос ОХУ
Можо нютаг Дагестан Улас
Хотын тойрог Махачкала
3 хороо Гурбан хороотой
Газар нютаг 468,13 км²
Хүн зон 2015 ондо Increase 583 233 хүн
Нягтарал 1245,88 хүн/км²
Нютагай олон Махачкалагайхид
Дарга Муса Мусаев
Телефоной_код +7 8722
Сахим газар mkala.ru (ородоор)

Махачкала (Орос: Махачкала, авараар МахIачхъала, лезгинээр МахIачкъала, Анжи, табасаранаар Мягьячгъала, даргинаар ГIянжи-Къала, МяхIячкъала, кумыгаар Анжикъала, Магьачкъала, лагаар МахІачкъала, Анжи, рутулаар МахаIчкала, азербайжанаар Маһачгала, цахураар МагьаIчкъала; 1857—1922 он хоорондо — Петровск-Порт), Оросой холбоото уласай хото, Дагестан Уласай ниислэл, Каспиин тэнгистэхи боомто. Түмэр замай станци. 583 мянган ажаһуугшадтай (2015). Машина бүтээлгэ ба түмэрлиг эдлэл үйлэдбэри, химиин, хүнгэн (бүдэй), хүнэһэнэй ажаүйлэдбэри. Оросой Эрдэм Ухаанай Академиин Дагестанай эрдэмэй түб, 5 дээдэ һургуули (энэ тоодо Дагестанай гүрэнэй ехэ һургуули), 5 театрнууд. Дагестанай нэгэдхэһэн музей, Дагестанай уран һайханай музей. 1844 ондо Петровское нэрээр байгуулагдаһан. Магомед-Али Дахадаев (Махач) нэрэмжээр нэрлэгдэбэ.