Мифологи

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Олон арад гүрэнэй домог үльгэр

Мифологи, домог үльгэр гээшэнь тус тусдаа удха элирхылэгдэхэ болон юрэнхыдэнь тодорхойлбол тухайн үедэ болоһон үйлэ ябадалые ам дамнан уран ирагуу хэлэлигтэй мүн үйлэ ябадалай дүрсэлэлые ехэ хэтэрүүлэгтэйгөөр элирхылхые хэлэнэ. Домог гэдэг эртэ дээрэ үедэ болоһон тухайн үйлэ ябадалые элирхылхэ болон үнэнэй улбаатай байдаг. Дээрэ хэлэһэншэлэн дүрсэлэлэй хубида хэтэрүүлэгтэй байдаг болоно. Харин үльгэр гэдэг хэн нэгэн хүн зохёоһон ба эзэн холбогдогшонь тодорхойгүй он удаан жэл ама дамжан хөөрэһэн аман хэлэн хэлэнэ.