Перейти к содержанию

Ойхон арал

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Ойхон аралай бөөнүүдэй хапсагай
Ойхон арал
Ойхон аралай бөө (Хагдаев)
Байгалиин шулуун зураг

Ойхон арал - Байгал далай дээрэ 20 гаран олтирогууд бии. Томо олтирог хадаа Ойхон болоно. Ойхон Байгалай зүрхэн гэхэдэ, алдуу болохогүй. Юундэб гэхэдэ, энэ олтирог Байгалай эгээл тэг дунда оршодог, мүн дүрсөөрөөшье далайдаа адлирхуу. Тэрэнэй утань – 74 километр, үргэниинь 12 километр шахуу болодог. Ойхон шадар Байгалай эгээл гүнзэгынь 1637 м.

Ойхон хадаа түүхэтэ ба нангин шүтөөнэй газарнуудаар баян нютагуудай нэгэн. Эндэ үни холоhоо хүнүүд hуурижаhан байна. Ойхон урданай hуудалнуудай үлэгдэлнүүдээр тон баян. Эндэ 143 ехэ бага археологическа зүйлнyyд олдоhон. Эдэ хадаа эртэ урдын гэр байранууд, шулуун харшанууд гэхэ мэтэ ба бэшэшье зүйлнyyд.