Перейти к содержанию

Рязань

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Рязань хото
—  хотын тойрог  —
Skyline of Рязань хото

Һүлдэ туг

Һүлдэ тэмдэг
Улас орон Орос ОХУ
Можо нютаг Рязаниин можо
Хотын тойрог Рязань
4 хороо Дүрбэн хороотой
Газар нютаг 224,163 км²
Газарай байса д.н.д. 130 м
Хүн зон 2015 ондо Increase 532 772 хүн
Нягтарал 2376,72 хүн/км²
Нютагай олон Рязаниинхид
Дарга Олег Евгеньевич Булеков
Телефоной_код +7 4912
Сахим газар admrzn.ru (ородоор)

Рязань (ород: Рязань; 1778 он хүрэтэр — Переяславль-Рязанский), Оросой холбоото уласай Рязаниин можын засаг захиргаанай түб, Ока мүрэндэ Трубеж мүрэн шудхажа ородог үзүүртэхи хүлэг онгосын зогсоол. Түмэр замай станци. 533 мянган хүн зонтой (2015). Машина бүтээлгэ (станок бүтээхэ, «Тяжпрессмаш», «Рязсельмаш» үйлэдбэриин холбоонууд; автомашинын агрегат бүтээхэ, автомашинын аппаратура, сахилгаанай тоног түхеэрэмжэ, тоолохо-шэнжэлхэ машина бүтээлгын г.м. үйлэдбэринүүд), газар тоһо болбосоруулха, химиин, хүнгэн, хүнэһэнэй, гэхэ мэтэ ажаүйлэдбэри. 4 дээдэ һургуулинууд (энэ тоодо Рязаниин гүрэнэй ехэ һургуули), 3 театрнууд. Түүхэ-архитектурын дархан саазын газар-музей, уран һайханай музейнүүд. Рязаньта түрэһэн И. П. Павловой гэр-музей. 1095 онһоо хойшо мэдэгдэһэн. Кремлиин уран барилгын ансамбльтань: Христорождествын (XV, XIX зуун), Архангелиин (XVI зуун), Успениин (XVII зуун, Я. Г. Бухвостов уран баригша) собор сүмэ, Арюун Һүнэһэнэй 2-асарта церковь сүмэ (XVII зуун), Архиепископой байшан тугдам (Олегэй Ордон нэрэтэй, XVII зуун) гэхэ мэтэ. Хотын дэбисхэртэнь: Абаралгын хиидай согсо (XVII—XVIII зуун), олон церковьнууд (XVII зуун), түб гудамжын классицизмын барилганууд, энэ тоодо Изагууртадай хурал (XVIII—XIX зуун), эмнэлгын газарнууд (XIX зуун), заха зээли (XIX зуунай эхин хахад).