Перейти к содержанию

Саахарай диабет

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Саахарай диабет — бэе махабадта инсулинай гормоной бага үри ашагаар гү, али дутагдалаар ушарһан бодосой һолилсооной үбшэн юм. Анагааха ухаанай ёһоор, саахарай диабет гипергликемик глюкозуряар тодорхойлогдоһон, ондоогоор хэлэбэл, шуһандахи дээшэлэгдэһэн нюруутай глюкозо шээһэндэ байдаг. Үбшэнэй нэрэ грек хэлэнэй сифон удхатай diabetes үгэһөө гаралтай; саахарай гэһэн тодорхойлолто глюкозотой холбоогүй хобор саахарай бэшэ диабетһээ илгаае онсолно. Саахарай диабет бүхы оронуудай хүн зон дунда болон бүхы расын түлөөлэгшэд дунда байдаг. Энэ үбшэнэй эгээн хушаан бэшэлгэ 3000 жэлэй урда Эртын Энэдхэгтэ хэһэн.