Сагаан дали

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Сагаан дали (Rhododendron adamsii ) 50 см. Үндэртэй бургааhан түхэлэй ургамал. Үндэр хадануудай дээгүүр бүhэлүүртэ ургадаг. Энэ ургамалай намаануудыень арадай аргаар эмнэлгэдэ хэрэглэдэг. Сагаан далиин намаануудые зундаа, мүшэрнүүдыень хухалангүй абаха ёhотой, тэрэ намаануудаа hүүдэртэ хатаадаг. Түбэд эмнэлгын заабаряар хумхаа үбшэндэ, уушханай ханяаданда, ами саглахада мүн бусад үбшэнүүдтэ сагаан далиин намаануудые эдеэшүүлэн уужа хэрэглэдэг. Тиихэдэ сагаан дали наhа утадхадаг ургамал юм гээд тэрэл түбэд эмнэлгын заабаринууд соо байха.