Перейти к содержанию

Солбон Ангабаев

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Солбон Ангабаев (1934—2001) — Буряадай уран зохёолшо, прозаик, публицист

Уласай нэгэдэхи буряад интернат-һургуулида һуража байһан 14 наһатай Солбон хүбүүн түрэһэн һайхан нютагаа ошоод ерэхэдээ, сэдьхэлэйнгээ байдал харуулһан түрүүшынгээ шүлэг зохёогоо бэлэй. Тэрэнь «Хурамхаанай колхозник» гэжэ аймагай сониндо толилогдожо, эдир шүлэгшые урмашуулаа һэн. «1949 ондо „Буряад үнэн“ сониндо хэдэн шүлэгүүдни гараа һэн. Тэрэ гэһэнһээ хойшо минии зохёохо ажал эхилһэн юм», — гэжэ уран зохёолшо хөөрэдэг байгаа. Мүн Солбон Ангабаев тэрэ жэлдээ залуу уран зохёолшодой II-хи республиканска конференцидэ хабаадалсаһан юм.

Интернат-һургуули мүнгэн медальтайгаар дүүргэһэнэйнгээ удаа Солбон Ангабаев Москвагай М. Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институдта ороо. Шүлэгүүдэйнь түрүүшын суглуулбари «Табгайта таланууд» гэһэн нэрэтэйгээр 1956 ондо Москвада гараһан юм. 1957 ондо дээдэ һургуулияа дүүргэжэ, уран зохёолой ажал таһалгаряагүй эрхилээ. Саашадаа «Байгалай таабари», «Хүсэн», «Байгал шадарай дайда», «Бодол», «Агар зандан», «Хүүюур» гэһэн шүлэгэй суглуулбаринууд гараа бэлэй. Бүхы дээрээ уран зохёолшо арба гаран шүлэгэй номуудые хэблүүлээ. Гадна Солбон Ангабаевай «Һайн даа, нүхэд!», «Голой эрьедэ», «Алдар суутан тушаа» гэхэ мэтэ туужанууд номууд болон хэблэгдээ һэн.

Уран зохёолшо Буряадайнгаа ажабайдалаар һонирхожо, ажалай түрүүшүүлтэй, БАМ-ай барилгашадтай ходо уулзадаг, хэжэ байһан ажалаарнь, байдалаарнь һонирходог, тэдээн тухайгаа шүлэг болоод баримтата поэмэ, очеркнуудые бэшэжэ гаргаһан юм.

СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Буряадай арадай уран зохёолшо Солбон Ангабаев «Байгал» сэтгүүлэй поэзиин таһагые даагшаар, «Буряад үнэн» сониндо, Уласай соёлой яаманай Уран һайханай байшанда, «Репертуарай хуудаһан» сониндо хүдэлһэн юм. Солбон Ангабаев 1956 ондо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүнээр абтаһан байгаа.