Перейти к содержанию

Сунни лалын шажан

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Сунни лалын шажан (Араб: سُنَّة‎ «сунна» — «хуули») болбол лалын шажанай эгээл томо урадхал. Сунни һүзэгтэн Мухаммедһаа залгамжалһан улас түрын эрхэ мэдэл халифаар ударидадаг теократитай уласай гарта байха ёһотой гэжэ үзэдэг. Шииа һүзэгтэнһөө ондоо юумэнь гэхэдэ, сунни һүзэгтэн хадаа Мухаммед Аллахһаа албаяа хүлеэн абаһан тула, тэрэнэй шажанай эрхэ мэдэлые дамжуулха аргатай байһанаа арсадаг. Сунни һүзэгтэн түрүүшын дүрбэн халифые Мухаммедэй хуулита залгамжалагшад гэжэ үзэдэг. Тэдэнэр зургаан гү, али юһэн хадис номые (лүндэншын үгэ, үйлэ хэрэг тухай заншал) найдамтай гэжэ хүлеэн абадаг. Хуули зүйн (фикх) талаар, сунни лалын шажанда дүрбэн хуулиин һургуулинуудай (мазхабууд) ёһоор шиидхэбэри абадаг.

Сунни һүзэгтэн зонхилдог оронууд Хойто Африкаһаа Зүүн-Урда Ази болон Түб Ази хүрэтэр үргэлжэлдэг.[1]

  1. Р., ТҮВШИН (2015-10-05). Исламын Сунни ба Шиа урсгалын ялгаа. IKON.MN. 2024-07-05 үдэртэ хандаһан.