Улаан-Үдэ: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Улаан Үдэ хото [[1666]] ондо байгуулагдаһан юм. Тэрээ түрүүн Дээдэ-Үдэ нэрэтэй байһан. [[1934]] Улаан Үдэ гэжэ нэрлэгдээ. Энэ үедэ ехэ барига эхилһэн байна. 1934 ондо Вагон Заһалгын завод, нэгэдэхи ТЭЦ, 1935 ондо Заудинскын хилээмэнэй комбинат, шэлэй завод, 1936 ондо мяханай комбинат баригдаһан юм. Һүүлдэнь онгос бүтээлгын завод, "Электромашина", "Теплоприбор", прибор хэдэг завод, нарин сэмбын комбинат хүдэлжэ эхилээ.
 
== Шэнжэлхэ ухаан, ==
Улаан Үдэ - томо соёлой ба [[шэнжэлхэ ухаан]]ай түб болоно. Эндэ [[Буряад шэнжэлхэ ухаанай түб]]; табан дээдэ һургуулинууд: [[Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули]], [[Зүүн Шэбэрэй гүрэнэй хүтэлэлгын ба технологиин дээдэ һургуули]], [[Буддын шажанай дээдэ һургуули]], [[Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи]], [[Зүүн Шэбэрэй гүрэнэй соёлой академи]].
 
6

правок

Залуур