Шэнжэлхэ ухаан

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Шэнжэлхэ ухаан (Эрдэм ухаан, scientia гэһэн латин үгэнһээ угтай) гэдэг шэнжэлхэ ухаанай һудалгаанай арга дээрэ тулгуурлаһан мэдэлэгэй согсо, өөрөөр хэлэбэл һудалгаанай үрэ дүнгээрэ гараган абаһан, зохёон байгуулалтанда оруулаһан мэдэлэг юм.[1][2] Шэнжэлхэ ухаан гэдэгтэ, зарим тохёолдолдо хэрэглээнэй шэнжэлхэ ухааные (applied science) оруулдаггүй байна.

Шэнжэлхэ ухааные 2 үндэһэн томо бүлэгтэ хубаажа болоно.

Зарим тохёолдолдо тоогой ухааные 3 дахи бүлэг буюу хиисбэр шэнжэлхэ ухаан (formal science) бологон ялгаха байдаг. Ушэр тоогой ухаан дэээр дуридаһан байгаалиин болон ниигэмэй шэнжэлхэ ухаануудын али алинтай түһэтэй болон ялгаатай талуудые агуулаһан байдаг байна.[2] Хиисбэр шэнжэлхэ ухаанда статистика, логикын шэнжэлхэ ухаанууд эблүүлнэ. Хиисбэр шэнжэлхэ ухаанда гараһан томоохон ололтууд физика болон биологиин, химиин шэнжэлхэ ухаанд мүн томоохон дэбэшэл гарахада нүлөөлэнэ. Хиисбэр шэнжэлхэ ухаан таамаглал, онол, физикын хуулинуудай үндэһэ [3] болохо ба улмаар тэдэгээр байгаалиин болон ниигэмэй алишье үзэгдэлэй мүн шанарые нээхэ, илрүүлэхэ һуури болоно.

XVIII-XIX-р зуунһаа үмэнэхэ үедэ шэнжэлхэ ухаанай ухаан бодолгое гансахүү оюун ухаанай һэдэлтэ, дедуктив логикын захирамжаар тодорхойлдог байба.

Зүүлтэ[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Гадаад холбооһо[заһабарилха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Шэнжэлхэ Ухаан
Хүмүүнлигэй | Ниигэмэй | Байгаалиин | Техникгэй | Хэрэглээнэй

Тооной ухаан | Бодос зүй | Хими | Газар зүй | Одон орон шудалал | Биологи | Түүхэ | Хэлэн шудалал | Филологи | Гүн ухаан | Сэдьхэл шудалал | Ниигэм шудалал | Антропологи | Эдэй засаг | Информатика