Тэмүр Гомбожапов

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Тэмүр Батуевич Гомбожапов — Буряадай уран зохёолшо.

Тэрэ 1967 ондо Зэдын аймагай Сагаан Нуур тосхондо түрэhэн. Уг гарбалаараа Бэшүүрэй Гутай нютагай юм. Шэбэртын дунда һургуулида hуража ябахадань аба, эжынь 1979 ондо Улаан-Үдэ хото нүүhэн юм. Улаан-Үдын 22-хи дунда һургуули дүүргээд, Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой болон искусствын академидэ hураа. 1996-99 онуудта Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо литературна консультантаар ажаллаа.

Залуу уран зохёолшодой IV-хи конференцидэ хабаадалсаа. «Тэнгэриин нохойн дуун» гэжэ нэрэтэй түрүүшын ном 1997 ондо гараhан байна. Олохон шүлэг дээрэнь хүгжэм зохёогдонхой. 1997 ондо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн болоо.