Перейти к содержанию

Тэнгэриин зүйдэл

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Тэнгэриин зүйдэл

Тэнгэриин зүйдэл (ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠳᠡᠯ) гэдэгынь Наранай аймагые агуулдаг огторгойдо одоогоор ажаглагдадаг 100 тэрбум (миллиард) оршом галактикануудай нэгэ юм. Мүнөөнэй Тэнгэриин зүйдэл галактикада 100—400 тэрбум (миллиард) оршом одон байна гэжэ үздэг. Тэнгэриин зүйдэл галактикын диаметр 100 000—120 000 гэрэлэй жэлэй хэмжээтэй, огторгойдо 600км/сек хурдатай шэлжэдэг, 13,6 тэрбум (миллиард) жэлэй наһатай болоно. Манай дэлхэй гү, али наранай аймаг Тэнгэриин зүйдэлэй түбһөө 27000 гэрэлэй жэлэй зайтай оршодог ба дэлхэйһээ ажаглахада тэнгэриие хубааһан маягай зурам мэтэ ажаглагдадаг. Тэнгэриин зүйдэл галактикада 10 хэтэ абарга одонуудые одоогоор элриүүлээд байгаа болоод эгээн һүүлдэ 2014 оной 3 һарада астрономнар HR5171 A абарга шара одониие элирүүлээ.[1]

АНУ-ай Калифорни можын Үхэлэй нугада абаһан панорама зураг, 2005 он.
АНУ-ай Калифорни можын Үхэлэй нугада абаһан панорама зураг, 2005 он.
Чилиин Параналь обсерваториин оршомдо абаһан урда тэнгэриин панорама зураг, 2009 он.
Чилиин Параналь обсерваториин оршомдо абаһан урда тэнгэриин панорама зураг, 2009 он.
  • Засов А. В., Постнов К. А. Общая Астрофизика. — Фрязино: Век 2, 2006. — 496 с. — ISBN 5-85099-169-7
  • Ефремов Ю. Млечный Путь - Фрязино: Век 2, 2006. - 64 с. - ISBN 5-85099-156-5
Видео хэшээл