Перейти к содержанию

Улаан арми

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Улаан армиин туг

Ажалша таряашадай Улаан арми (АТУА, Орос: Рабоче-крестьянская Красная армия, РККА) гээшэ Зүблэлтэ холбоото уласай зэбсэгтэ хүсэнэй хуурай замай бэе бүрилдэхүүниие нэрлэдэг нэрэ болон тэрэниие 1946 онһоо хойшо Зүблэлтын арми (Орос: Советская армия) гэжэ нэрлэдэг байба. Зүблэлтын зэбсэгтэ хүсэнмиинь хуурай замай, агаарай сэрэгэй, тэнгисэй гэһэн үндэһэн гурбан түрэлэй сэрэг бүхы бүрилдэхүүнтэй байгаа. Зүблэлтын арминь тухайн үедээ дэлхэйн эгээн хүсэрхэг зэбсэгтэ хүсэндэ тоосогдожо байһан ба (3-4 сая оршом албан хаагша) Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Германи ба Япониие илахада гол үүргэ гүйсэдхэһэн юм.