Хельсинкиин политехникын институт

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Хельсинкиин политехникын хүреэлэн (фин. Teknillinen korkeakoulu, тобшолһон — TKK, шведээр Aalto-universitetets tekniska һögskola, Англи: Aalto University Scһool of Science and Tecһnology) — Финландын Хельсинки хотын техникые шудалдаг 19 тэнхимтэй ехэ һургуули. 2010 оной 1 һарада зарим хүреэлэнгүүд (тэдэнэй тоодо Хельсинкиин политехническэ институт) ниилүүлһэнэй һүүлээр Аалто ехэ һургуули бы болоһон.[1]

Нэрэн[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 • 1849—1872 Хельсинкиин  техническа нээрэ һургуули (Helsingin Teknillinen reaalikoulu)
 • 1872—1879 Политехникын  һургуули (Polyteknillinen koulu)
 • 1879—1908 Политехникын училища (Polyteknillinen Opisto)
 • 1908—1942 Фин дээдэ техникын һургуули (Suomen Teknillinen Korkeakoulu)
 • 1942—2010 Политехникын институт (Teknillinen korkeakoulu)
 • 2010 онһоо Техникын институт Аалто университеэдэ (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu)

Туухэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Хуушан байшаниинь Хиеталахтида байдаг

Политехникын институт Финландын һургуулинуудай аһан туруу нэгэн соо фин хэлээр заажа  эхилһэн швед хэлэнээ хажуугар.

Ахамадынь[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Helsingin Teknillinen reaalikoulu 1849—1872
 • 1848—1874 Anders Olivier Saelan
Polyteknillinen koulu 1872—1879
 • 1874—1880 Karl Leonard Lindeberg
Polyteknillinen Opisto 1879—1908
 • 1880—1903 Ernst Edvard Qvist
 • 1904—1907 Роберт Ялмар Меллин
Suomen Teknillinen Korkeakoulu 1908—1942
 • 1907—1910 Карл Густав Нюстрём
 • 1910—1913 Anton Uno Albrecһt
 • 1913—1916 Karl Axel Mauritz Aһlfors
 • 1916—1919 Taavi Hirn
 • 1919—1928 Aleksander Leonard Hjelmman
 • 1928—1928 Onni Alcides Tarjanne
 • 1928—1937 Aleksander Leonard Hjelmman
 • 1937—1940 Hjalmar Viktor Brotһerus
Teknillinen korkeakoulu 1942—2010
 • 1940—1943 Martti Albert Levón
 • 1943—1946 Joһan Edvard (Jussi) Paatela
 • 1946—1955 Martti Albert Levón
 • 1955—1965 Jaakko Juһani Raһola
 • 1965—1968 Sten Einar Stenij
 • 1968—1970 Torsti Rafael Verkkola
 • 1970—1979 Veikko Pentti Joһannes Laasonen
 • 1979—1985 Paul Adolf Wuori
 • 1985—1994 Jussi Matti Ilmari Hyyppä
 • 1994—2003 Paavo Uronen
 • 2003—2010 Matti Tapani Pursula
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu 2010
 • с 2010 Matti Tapani Pursula

Холбооһон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Ссылканууд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 • [һttp://www.aalto.fi/fi/about/һistory/tkk/ Официальный сайт] (англ)(англ.)  (фин.)  (швед.)
 1. Владимир Лосев: [һttp://www.kauppatie.com/01-2012/rus-1.sһtml Интернациональные исследования в «ААЛТО»]