Перейти к содержанию

Холбооной Суглаан

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Оросой холбоото уласай Холбооной Суглаан

Федеральное собрание Российской Федерации

Оросой холбоото уласа һүүлдэ
Түхэл
Түхэл
Түүхэ
Предшественник Оросой Арадай
депутадуудай зүблэл
Дарга

Оросой холбоото уласай Холбооной Суглаан (Федеральна Суглаан) гээшэ Оросой холбоото уласай түлөөлэгшэ хуули тогтоохо эмхидхэлгэ мүн.

Холбооной Суглаан Арадай депутадуудай зүблэлэй орондо 1993 оной Оросой холбоото уласай Үндэһэн хуулиин 5-дугаар бүлэгэй ёһоор үүсхэн байгуулагдаһан бэлэй. Холбооной Суглаан Холбооной Зүблэл ба Гүрэнэй Дүүмэ гэжэ хоёр танхимһаа бүридэдэг. Холбооной Зүблэлые ба Гүрэнэй Дүүмые бүридэхэ гурим холбооной хууляар тодорхойлогдоно. Хэн нэгэн Холбооной Зүблэлдэ ба Гүрэнэй Дүүмэдэ нэгэ доро һууха эрхэгүй. Холбооной Суглаан болбол үргэлжэдөө үйлэдэхэ эмхидхэлгэ мүн. Хоёр танхим амяараань зүблөө хэдэгшье һаа, Оросой Юрэнхылэгшын, Оросой Үндэһэн хуулиин Шүүхэ газарай ба хари гүрэнэй тэригүүнэй хандалга хоюуландаа шагнажа болохо. Холбооной Суглаанай танхим бүри өөрынгөө регламент абтадаг ба өөрынгөө ажал ябуулха доторой журамые шиидхэдэг.